The Fool

The Fool

The Fool 300 249 VISFER

Wijsheid – Wat dwaas is, is wijs

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden?
Jakobus 3:13

De grap van het evangelie is dat het alles op z’n kop zet. Of moeten ik zeggen dat het alles wat op z’n kop stond juist recht zet? In ieder geval daagt het evangelie je uit om alles anders te gaan zien. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen (1 Korintiërs 1:27-29).

  • De laatsten – de eersten

‘Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten’ (Matteüs 20:16).

  • Gering – in aanzien

‘Wie gering is geeft hij aanzien’ (Lucas 1:52).

  • De kleinste – de grootste

‘Wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot’ (Lucas 9:48).

  • Zwak – sterk

In mijn zwakheid ben ik sterk (2 Korintiërs 12:10).

  • Dood – leven

Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus (Romeinen 5:17).

  • Dwaas – wijs

Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden (1 Korintiërs 3:18-19).

What do you do when the world’s most famous atheist mocks you internationally on television and throughout social media? What consolation can you find when you become known worldwide as atheism’s celebrity idiot?

You look to the Scriptures and take consolation in how Joseph was humiliated before the time came when God opened a big door of opportunity for him, and how Moses was abased before God opened a big sea for him. You take comfort in knowing the principle of humiliation before promotion—that God often takes someone low before raising him up for His use.

And that’s what happened when Ray Comfort was christened “Banana Man” by Professor Richard Dawkins. Millions came under the sound of the everlasting gospel, all because of that humiliating name: Banana Man. So if you’re afraid of looking foolish, this true story in “The Fool” will not only will encourage you and bring your fears into perspective, it will increase your faith in God and help you to see His wonderful hand in your own life.