Gadol Adonai

Gadol Adonai

Gadol Adonai 850 481 VISFER
Messianic Jewish Alliance of Israel (MJAI)

In deze muziekvideo zingt Sarah Liberman een Hebreeuws christelijk loflied. De tekst is Hebreeuws met fonetische en Engelse ondertiteling. Het is een opname van een concert georganiseerd door de Messianic Jewish Alliance of Israel (MJAI).

Een Nederlandse vertaling van de tekst:
Groot is de Heer en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op zijn heilige berg.
Ik zal naar het altaar van God komen, God mijn grote vreugde.
Ik zal de vruchten van mijn lippen brengen als offer voor U.
Groot is de Heer en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op zijn heilige berg.
Zie, de tent van God is bij de mensen. Zij zullen zijn volk zijn.
Hij zal iedere traan van hun ogen wissen. Er zal geen dood, pijn of geween meer zijn.
Halleluja, want de Heer onze God regeert. Halleluja, want God de Almachtige regeert.
Laten we ons verheugen en blij zijn en Hem eren.
Halleluja, want de Heer onze God regeert. Halleluja, want God de Almachtige regeert.