Genesis continued – 3b The Fall

Genesis continued – 3b The Fall

Genesis continued – 3b The Fall 1600 900 VISFER

Genesis 3:9-11 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?

Dit is een serie over Genesis 1-11. De theologie m.b.t. Genesis wordt in deze video besproken en hier wordt dan ook dieper op ingegaan. Met dank aan Ben Stanhope (B.A. Southern Baptist Seminary; M.A. Student, Manuskriptkulturen Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut) en John Walton (John H. Walton is een oudtestamenticus en hoogleraar aan het Wheaton College. Hij was 20 jaar professor aan het Moody Bible Institute. Hij is gespecialiseerd in de Oude Nabije Oosterse achtergronden van het Oude Testament, in het bijzonder Genesis en zijn scheppingsverhaal, evenals in de interpretatie van Job.) voor het bekijken van deze video en inhoudelijk corrigeren ervan.

Heb je de eerdere afleveringen nog niet gezien?

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering-3

Aflevering-4