Raad van Kerken – Israël standpunt

Raad van Kerken – Israël standpunt

Raad van Kerken – Israël standpunt 600 337 VISFER

Onlangs stuurde de Nederlandse Raad van Kerken een brief naar de Nederlandse minister voor Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD), om hem te vragen om Israël te veroordelen, en de handelsverdragen met Israël op te schorten.

Volgens de oproep om een economische boycot van de Joodse staat geïnitieerd door de Wereldraad van Kerken, die wordt gesteund door de Nederlandse Raad van Kerken, “moet de EU, als de staat Israël doorgaat met de geplande annexatie, de associatieovereenkomst EU-Israël van 21 juni 2000 “zeker opschorten“:

Vorige week stuurde de Wereldraad van Kerken (WCC), samen met de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC) een brief naar de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Hierin wordt een dringend appel gedaan protest aan te tekenen tegen annexatie van Palestijnse gebieden door Israël. De Nederlandse Raad van Kerken ondersteunt dit appel en heeft de brief nog eens extra onder de aandacht gebracht van minister Blok en de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken.

De brief is een reactie op de plannen van Israël om gebieden in Judea en Samaria te annexeren. De kerken die aangesloten zijn bij de Nederlandse Raad van Kerken zijn onder andere de PKN, het Leger des Heils, de Vrije Evangelische Gemeenten, en als geassocieerd lid onder meer de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Een fragment uit WCC-brief:

De pro-Israëlorganisatie Christenen voor Israël vindt het verbijsterend dat een kerkelijke organisatie zich op deze wijze bemoeit met de politiek en Israël – en alléén Israël! – opnieuw eenzijdig in het beklaagdenbankje schuift.

Daarom heeft deze christen organisatie onderstaande open brief gestuurd aan de Raad van Kerken en de (geassocieerde) leden.

Open brief van Christenen voor Israël aan
de Wereldraad van Kerken (2 juni 2020)

Bronnen:

♦ naar een artikelEenzijdige anti-Israël brief Raad van Kerken” van 2 juni 2020 op de site van Christenen voor Israël

♦ naar een artikelJoint letter to foreign ministers that are part of the European Union” van 11 mei 2020 op de site van The World Council of Churches (WCC)

♦ naar een artikelRaad van Kerken steunt protest tegen annexatie” van 19 mei 2020 op de site van de Raad van Kerken van Nederland

Brabosh.com