Heb JIJ een antwoord? (Deel 7 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 7 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 7 van ….) 301 168 VISFER

De geestelijke strijd die gaande is

Het doel van Satan is altijd geweest om de bewoners van de aarde hem te laten aanbidden in plaats van God. Als zodanig heeft Satan al lang een zeer specifiek plan om zijn eigen aanbiddingsbeweging op te richten die het gezicht van de aarde zal bedekken. Degenen die de Bijbel geloven weten dat dit waar is. Door de Antichrist en zijn valse profeet zegt de Bijbel dat Satan zeer dicht bij het bereiken van zijn doel zal komen net voor de terugkeer van Jezus. De draak [Satan] gaf het beest [de Antichrist] zijn macht en zijn troon en grote autoriteit…. En hij kreeg autoriteit over elke stam, volk, taal en natie. Alle inwoners van de aarde zullen het beest aanbidden – En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.. (Openbaring 13:2, 4-8) Deze toekomstige aanbiddingsbeweging zal “elke stam, volk, taal en natie” raken.

Vervolg – Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5 en Deel 6

De Bijbel leert dat in deze tijd, wie geen aanbidder is van de Ene Ware God en Zijn Zoon Jezus Christus, uiteindelijk bedrogen zal worden in het aanbidden van Satan, de onzichtbare geest achter de bedrieglijke aanbiddingsbeweging. Zoals we al gezien hebben, is het voertuig dat Satan gebruikt om zijn eigen beweging tot stand te brengen de Antichrist en zijn “beestrijk”, een machtig rijk met een even machtige militaire machine. Daniël de Profeet beschrijft dit rijk en zijn leger als een kracht “angstaanjagend en angstaanjagend en zeer krachtig” die “de hele aarde zal verslinden”. Daarna keek ik ’s nachts in mijn visioen, en voor mij was er een vierde beestachtige en angstaanjagende en zeer machtige kracht. Het had grote ijzeren tanden; het verpletterde en verslond zijn slachtoffers en vertrapte wat er nog over was…. Het vierde beest is een vierde koninkrijk dat op aarde zal verschijnen. Het zal anders zijn dan alle andere koninkrijken en zal de hele aarde verslinden, vertrappen en verpletteren. (Daniël 7:7, 23) Zo geeft de Bijbel ons een duidelijk beeld van de aard van de laatste zwanenzang van Satan voordat Jezus hem voor eeuwig in de vuurpoel werpt.

De Bijbel heeft ons duidelijk gewaarschuwd voor Satan’s komende rijk, waarvan het doel niets minder zal zijn dan totale wereldheerschappij. De eisen van dit rijk zullen veel meer zijn dan alleen maar trouw aan zijn regeringsrol – het zal totale onderwerping aan en aanbidding van zijn leider, de Antichrist, en, uiteindelijk, de duivel zijn. Nogmaals, wie zich niet onderwerpt aan dit wrede religieuze systeem zal zijn doelwit worden.

Het doel van de Islam is de werelddominantie. Om de Islam goed te begrijpen, moet men de manier begrijpen waarop de Islam zichzelf begrijpt. De Islam ziet zichzelf als de enige ware religie – de enige religie die het waard is om te worden beoefend. De Islam heeft totale wereldoverheersing als één van zijn doelen; het letterlijk uitbannen van wat het ziet als de valse en misplaatste aanbidding van alle andere religies. Tot de dag dat iedereen zegt: “Niemand heeft het recht om aanbeden te worden anders dan Allah”, zal de Islam zijn strijd tegen ongelovigen en ongelovige naties voortzetten.

De teksten en de Oelema (schriftgeleerden) van de Islam leren dat alle moslims te allen tijde moeten streven naar wereldwijde overheersing, en niet alleen maar werkeloos moeten afwachten tot de Mahdi en de Islamitische Jezus het voor hen zal volbrengen.

De Mahdi is een verlosser of bevrijder die op basis van profetieën aan het einde der tijden wordt verwacht door sommige islamitische stromingen. De komst van de Mahdi is een van de grote gebeurtenissen die aan de dag des oordeels vooraf zullen gaan, een van de eschatologische symbolen. In de Koran wordt de Mahdi niet genoemd. Ook in de twee belangrijkste soennitische Hadith-verzamelingen en de werken van Al-Ghazali ontbreekt het concept van de Mahdi. Binnen sjiitische stromingen wordt hier dan ook een andere invulling aan gegeven dan binnen soennitische. De Mahdi wordt wel vergeleken met de Messias uit het jodendom en christendom, maar is dat niet. Hoewel Isa in de Koran de titel van messias krijgt, is er ook sprake van een terugkeer van Isa als de Mahdi. De naam van kalief al-Mahdi is Muhammad ibn ‘Abd-Allah. De laatste is geen wees zoals de Muhammad die de openbaring van de Koran ontving.

Dit streven naar de bevordering van de Islam en de uiteindelijke wereldheerschappij wordt dus jihad genoemd. Inderdaad, jihad is een basisvereiste van alle moslims overal ter wereld. Het is een absoluut verplicht onderdeel van de Islam. Nu zullen moslim ontkenners en -propagandisten snel beargumenteren dat jihad niet gaat over het vechten voor wereldheerschappij. Sommigen zullen zulke misleidende opmerkingen maken als: “Jihad gaat alleen maar over het overwinnen van tegenspoed”. Of ze zullen erop wijzen dat de “grotere jihad” een strijd tegen zichzelf is. Hoewel deze innerlijke strijd een legitiem aspect van de jihad is, laat je niet misleiden: de jihad die voor alle moslims verplicht is (om tegen je innerlijke zwakheden te strijden) doet niets af aan het centrale karakter van de eis van de Islam aan alle moslims om jihad te voeren tegen de ongelovige wereld totdat de Islam hoogtij viert. Dit kan oorlogsvoering in de intellectuele, politieke of andere arena’s omvatten, maar waar een moslim zich in deze strijd mengt, wordt dit gezien als een strijd voor de uiteindelijke wereldwijde overheersing en universele suprematie van de Islam.

Even herhalen: Het woord jihad (Arabisch: جهاد, djihād) komt voort uit het Arabische stamwoord J-H-D, wat “streven” of “strijd” betekent. De islamitische Almanak definieert de jihad als ‘streven’ Er zijn vijf soorten jihad:

  1. Jihad al-nafs (streven naar het innerlijke zelf)
  2. Jihad al-Shaitan (streven naar Satan)
  3. Jihad al-kuffaar (streven naar de ongelovigen)
  4. Jihad al-munafiqeen (streven naar de hypocrieten)
  5. Jihad al-faasiqeen (streven naar corrupte moslims)

Zoals gezegd zijn alle vijf vormen van jihad verplicht voor alle moslims. Als je aandacht besteedt aan de discussie over de jihad in de media, vind je eindeloze artikelen en beweringen van moslims die een verkeerde voorstelling van de jihad geven. Maar zoals gezegd, degenen die het centrale aspect van een uiterlijke jihad in de Islam ontkennen, zijn ofwel onwetend ofwel liegen. Het liegen om de ware aard van de Islam te verbergen of verkeerd voor te stellen aan de ongelovige wereld is eigenlijk een onderdeel van de methode van de Islam om de jihad tegen niet-moslims uit te voeren.

Einde Deel 7