Antwoorden m.b.t. de Islam

Vandaag stellen veel mensen de vraag: Aanbidden moslims en christenen dezelfde god?

Het lijkt een simpele vraag, maar dat is hij niet. Moslims staan erop dat we dezelfde god aanbidden en in feite vereist het getuigenis van de Koran dat zij dit geloven. In Dezelfde God? toont Mark Durie aan dat christenen goede redenen hebben om vraagtekens bij deze islamitische stelling te zetten. Dezelfde God? vergelijkt de HEER (JHWH) van de Bijbel met de Allah van de Koran en toont helder aan vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom dat de HEER God van de Bijbel en Allah van de Koran in vele opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en verschillende capaciteiten, dat van hen niet gezegd kan worden dat ze dezelfde god zijn.

Het land behoort aan de islam

Wil je de oorzaak van deze situatie begrijpen, moet je ernaar kijken vanuit een religieus gezichtspunt. Je kunt niet naar deze situatie kijken en alleen zeggen: “Dit gaat over Palestijnen die een plaats om te leven willen.” Natuurlijk is dat onderdeel van de zaak, maar dat is niet wat het conflict zo moeilijk maakt om op te lossen.

Vanuit het moslimgezichtspunt behoort het land van het huidige Israël niet tot een groep mensen maar aan de islam. Daarom, toen het joodse volk de stichting van de natie Israël aankondigde, was het een aanval op ieder islamitisch land omdat het het land van de islam wegnam.

De groepen die vechten tegen Israël en haar bondgenoten drukken dit gezichtspunt erg helder uit. Hamas, de grootste actieve djihaadgroep die in Israël strijdt heeft een 36-artikels tellende constitutie die de positie tegenover Israël uiteenzet. Hier zijn enkele passages:

Het land Palestina is een islamitische Waqf [heilig bezit] geheiligd voor toekomstige moslimgeneraties tot de Dag des Oordeels. Niemand kan er afstand van doen of het geheel of gedeeltelijk opgeven.
ARTIKEL 11

Palestina is een islamitisch land… Omdat dit het geval is, is de bevrijding van Palestina een individuele plicht voor iedere moslim waar hij ook is.
ARTIKEL 13

De enige aanvaardbare oplossing, van moslimgezichtspunt, is om Israël te elimineren, zoals de constitutie van Hamas het stelt:

De Islamitische Weerstand Beweging is een onderscheiden Palestijnse Beweging, wiens trouw is aan Allah, en wiens levensweg de islam is. Het streeft ernaar om de bannier van Allah over iedere centimeter van Palestina te hijsen.
ARTIKEL 6

Israël zal bestaan en voort blijven te bestaan totdat islam het zal uitwissen, net zoals het anderen ervoor uitwiste.
PREAMBULE VAN DE CONSTITUTIE VAN HAMAS

Bovenstaande is slechts een klein gedeelte van de Website AnsweringIslam. Veel vragen worden op deze website duidelijk uitgelegd, bronnen vanuit koran en Bijbel worden er goed en duidelijk behandeld en ook verkrijgt u (meer) inzicht m.b.t. de Islam.