Babylon, the Origin of Idolatry

Babylon, the Origin of Idolatry

Babylon, the Origin of Idolatry 480 360 VISFER

Genesis 10:8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 9. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE.

1 Kronieken 1:10 Cusj verwekte Nimrod; deze begon een geweldenaar op aarde te worden.

Micha 5:5 Zij zullen het land van Assur weiden met het zwaard,
het land van Nimrod met getrokken zwaarden.
Zo zal Hij ons redden van Assur,
wanneer die in ons land zal komen
en wanneer die ons gebied zal betreden.