Before I Created You I Knew You (Covid-19) – Francis Chan

Before I Created You I Knew You (Covid-19) – Francis Chan

Before I Created You I Knew You (Covid-19) – Francis Chan 570 407 VISFER

Jeremia 1:5 Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;
voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.
Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.