Genesis 14, Hebreeuws, vertaling, Hebreeën 7 (Melchizedek) en Rasjie

Genesis 14, Hebreeuws, vertaling, Hebreeën 7 (Melchizedek) en Rasjie

Genesis 14, Hebreeuws, vertaling, Hebreeën 7 (Melchizedek) en Rasjie 1200 600 VISFER

Bespreking van de Hebreeuwse tekst van Genesis 14, met bijzondere aandacht voor de passage over Melchizedek en de reactie daarop van de schrijver van de brief aan de Hebreeën die in hoofdstuk 7 een verband legt tussen Christus en Melchizedek (via Psalm 110:4). Daarna lopen we het hoofdstuk nog eens door aan de hand van het commentaar van Rasjie.