Genezing

Gaat Jesaja 53 over het volk van Israël of over de Messias van Israël? Vervolg

Gaat Jesaja 53 over het volk van Israël of over de Messias van Israël? Vervolg 620 413 VISFER

Gaat Jesaja 53 over het volk van Israël of over de Messias van Israël? “Midrash Tanhuma … het spreekt over niemand anders dan de Messias, de Zoon van David.” Ongeveer…

lees meer

Het hart van hoofdstuk 53 vervolg

Het hart van hoofdstuk 53 vervolg 620 413 VISFER

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. De Hebreeuwse Geschriften vertellen…

lees meer

Ellis Goldstien tragically lost his entire family, but found eternal hope.

Ellis Goldstien tragically lost his entire family, but found eternal hope. 150 150 VISFER

What hope is left when you’ve lost everyone? Ellis Goldstien lost his daughter to a tragic car accident and his wife to ALS, but these tragedies caused him to dig…

lees meer

En nu, het hart van hoofdstuk 53

En nu, het hart van hoofdstuk 53 620 413 VISFER

“Wie heeft onze prediking geloofd…” Hier wordt het gebrek aan geloof onder het volk van Israël beschreven dat ze niet zullen geloven wat ze hebben gehoord. “aan wie is de…

lees meer

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. 620 413 VISFER

Zacharia 12:10 Hier is het God die spreekt. God is degene die zijn Geest zal uitstorten. God is degene naar wie het volk van Israël uitkijkt, en God is diegene…

lees meer

Jezus is de bronzen slang – Numeri 21

Jezus is de bronzen slang – Numeri 21 500 313 VISFER

“God is meer geïnteresseerd in onze heiligheid dan in ons geluk.” Het volk Israël dwaalde nog steeds door de wildernis en wachtte op God om hen het groene licht te…

lees meer

The Most Inspiring Speech Ever.

The Most Inspiring Speech Ever. 1200 630 VISFER

The Most Inspiring Speech Ever. Charles Rozell “Chuck” Swindoll (born October 18, 1934) is an evangelical Christian pastor, author, educator, and radio preacher. He founded Insight for Living, headquartered in…

lees meer

Science of Thought | Caroline Leaf

Science of Thought | Caroline Leaf 500 200 VISFER

https://www.youtube.com/watch?v=yjhANyrKpv8 Door David de Vos:  Uit wetenschappelijk onderzoek van dr. Caroline Leaf is gebleken dat de gedachten in je hoofd letterlijk groeien als een boompje. Iedere geaccepteerde gedachte is als…

lees meer