Corona weerhoudt Iran niet van campagne tegen christenen

Corona weerhoudt Iran niet van campagne tegen christenen

Corona weerhoudt Iran niet van campagne tegen christenen 1020 638 VISFER

Bron: RD – Leendert de Bruin

Ondanks de coronapandemie zette de Iraanse overheid ook vorig jaar haar campagne tegen christenen voort. Tientallen van hen kregen in totaal 1760 maanden cel. Anderen werden voor jaren verbannen of voelden de zweep.

Zo’n dertig christenen zitten bij elkaar in het huis van een bekeerling als plots tien gemaskerde agenten van de Iraanse veiligheidsdienst binnenvallen. Een Iraans-Armeense christen en vijf bekeerlingen worden geboeid, geblinddoekt en weggevoerd. Agenten nemen van de andere aanwezigen mobiele telefoons in beslag.

Gelijktijdig aan deze overval in de Iraanse hoofdstad Teheran vinden er twee invallen plaats in andere steden in het land. Nog eens zes christenen worden in de boeien geslagen.

De arrestanten maken deel uit van de ten minste 115 Iraanse christenen die vorig jaar werden gearresteerd vanwege hun geloof of betrokkenheid bij religieuze activiteiten. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2020 van de organisaties Article 18, Christian Solidarity Worldwide, Middle East Concern en Open Doors dat eerder deze maand verscheen.

Lijfstraffen

Om in afwachting van het proces te worden vrijgelaten, moesten sommige christenen een extreem hoge borgtocht betalen. In totaal betaalden gearresteerde christenen bijna 1 miljoen euro voor tijdelijke invrijheidstelling.

In één zaak ging het zelfs om 180.000 euro; de hoogste borgtocht ooit gevraagd van een Iraanse christen. De rechter zou naar verluidt hebben gezegd, toen hij de eerder vastgestelde borgtocht zag: „Uw acties zijn de dood waardig. Wie heeft deze lage borgtocht bepaald, zodat u vrij kunt rondlopen op straat?”

Volgens het rapport kregen 44 christenen in totaal 1760 maanden gevangenschap opgelegd. Nog eens 3 christenen werden veroordeeld tot in totaal 59 maanden interne ballingschap in een uithoek van het streng islamitische Iran.

Ook lijfstraffen behoren tot de mogelijkheden. Twee christelijke bekeerlingen –die Iran nog als moslim beschouwt en die daarom geen alcohol mogen drinken– kregen elk tachtig zweepslagen voor het drinken van wijn tijdens het heilig avondmaal.

De coronapandemie heeft de Iraanse autoriteiten er niet van weerhouden om campagne tegen christenen te voeren. Vanwege het virus liet de regering begin 2020 duizenden gevangenen tijdelijk vrij. Onder hen was echter maar een handvol christenen met lage gevangenisstraffen.

Dubbelzinnig

De Verenigde Naties (VN) spraken onlangs in een onderzoeksrapport over „systematische vervolging van christenen” in het land. Zes VN-experts, onder wie de speciale rapporteur voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de speciale rapporteur voor mensenrechten in Iran, gaven aan „ernstig bezorgd” te zijn over de vele meldingen van „voortdurende systematische vervolging” van christenen.

De experts bekritiseren in het rapport ook het gebrek aan een eerlijk proces en de voortdurende juridische intimidatie. Ook de dubbelzinnig geformuleerde beschuldigingen, zoals „handelen tegen de nationale veiligheid” of „propaganda tegen de staat” (aanklachten waar christenen doorgaans van beschuldigd worden), konden de toets van de VN-onderzoekers niet doorstaan.

Iran ontkende de beschuldigingen bij monde van het hoofd van de Iraanse rechterlijke macht. Hij beweerde niemand te vervolgen op basis van religieuze gronden. De 24 opgepakte christenen die in het VN-rapport worden genoemd, zouden niet vanwege hun bekering tot het christendom zijn gearresteerd. Invallen bij religieuze bijeenkomsten in woningen heetten „beperkte inspecties.”

Evangeliseren

Christelijke gemeenschappen met historische wortels in Iran (zoals de Armeense en Assyrische) hebben relatief veel vrijheid om samen te komen. Evangeliseren onder moslims of het toelaten van bekeerlingen tot diensten is echter streng verboden.

Moslims die zich bekeren tot het christendom staan het meest onder druk. De overgrote meerderheid van hen komt in besloten kring bij elkaar in huiskerken. De regering ziet deze Iraanse christenen als een bedreiging voor het islamitische regime.