‘De antichrist’ – Christian Verwoerd

‘De antichrist’ – Christian Verwoerd

‘De antichrist’ – Christian Verwoerd 480 360 VISFER

1 Johannes 2

18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.
19. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.
20. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles.
21. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent, en omdat er geen leugen uit de waarheid is.
22. Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.
23. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.