De onbekende geschiedenis van joden in Nederlands-Indië

De onbekende geschiedenis van joden in Nederlands-Indië

De onbekende geschiedenis van joden in Nederlands-Indië 344 203 VISFER

Het is aannemelijk dat er al voor de periode van de Europese overheersing joden in de Indonesische archipel aanwezig waren geweest, voornamelijk afkomstig uit India en de Arabische landen. Onder het Nederlandse bewind, vanaf begin 1600 tot laat in de achttiende eeuw, werden joden geweerd. Pas aan het einde van de negentiende eeuw begonnen meer joden zich in Nederlands-Indië te vestigen.

De toenmalige koloniale samenleving bestond uit een verscheidenheid aan culturen, waarbinnen de joden een kleine groep vormden. De meeste joden hadden zich gevestigd op de eilanden Java en Sumatra. Een enkeling trok naar de buitengewesten. Georganiseerd joods leven was er slechts op beperkte schaal. Ondanks het relatief kleine aantal joden was het een van de grootste joodse gemeenschappen in Zuidoost-Azië in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederlands-Indië bezet door Japan, een bondgenoot van Duitsland. De Japanners interneerden Europeanen, onder wie ook de joden, die in enkele kampen apart werden gezet. Na de Japanse capitulatie in augustus 1945 brak de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd uit, die in 1949 resulteerde in de soevereiniteitsoverdracht. Veel joden verlieten met de meeste andere Nederlanders de archipel, een aantal bleef tot in de jaren vijftig in het inmiddels onafhankelijk verklaarde Indonesië. Vandaag de dag leven er enkele joden in Indonesië, waar het jodendom niet als officiële godsdienst wordt erkend.

Voor de verhalen over Nederlands-Indië was na de oorlog weinig ruimte. Ze werden overschaduwd door de gebeurtenissen in Europa en de Sjoa. Aan deze documantaire hebben vele betrokkenen bijgedragen, hun herinneringen aan de voormalige kolonie lopen als een rode draad door het verhaal.