Did God Create Evil?

Did God Create Evil?

Did God Create Evil? 700 390 VISFER

In deze studie beantwoordt Tom Bradford een zeer controversiële vraag: “Heeft God het kwaad geschapen?” 

Jesaja 45:7 Ik formeer het licht en schep de duisternis,
Ik maak de vrede en schep het onheil;
Ik, de HEERE, doe al deze dingen.