Directeur van Human Rights Watch vergelijkt Israël met Iran en Irak

Directeur van Human Rights Watch vergelijkt Israël met Iran en Irak

Directeur van Human Rights Watch vergelijkt Israël met Iran en Irak 378 170 VISFER

Human Rights Watch (HRW) is al jaren een spreekbuis van de internationle anti-Israël kliek die de wereld in zijn greep heeft. Slechts af en toe vind er door deze club een veroordeling plaats van de Palestijnse Autoriteit zoals in mijn nieuwsbrief van 29-07-2019 inzake de martelpraktijken van het bewind in Ramallah. De huidige CEO en woordvoerder van Human Rights Watch Kenneth Roth meent de Joodse staat weer eens flink te moeten demoniseren door Israël met landen als Irak en Iran te vergelijken die minderheden misbruiken. Hij is van mening dat niet-Joden in Israël worden behandeld als tweederangs burgers. Zijn uitspraak staat echter volledig haaks op het feit dat vele Arabische burgers in Israël prestigieuze posities bekleden aan universiteiten, in ziekenhuizen en andere locaties, evenals degenen die in het Israëlische leger dienen. Het zijn valse beschuldigingen want in Israël hebben alle inwoners –Joden en Arabieren- gelijke rechten. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking. In Israël heeft de Arabische bevolking wettelijk volledig gelijke rechten, en meer voorrechten dan de meeste etnische minderheden in de vrije wereld, van de aanwijzing van Arabisch als officiële taal tot de erkenning van niet-Joodse religieuze feestdagen.

LEES VERDER OP: http://www.franklinterhorst.nl