Ephesians 2:14–18 _ What Kind of Hostility Did Christ Remove?

Ephesians 2:14–18 _ What Kind of Hostility Did Christ Remove?

Ephesians 2:14–18 _ What Kind of Hostility Did Christ Remove? 538 376 VISFER

In ripping down the barrier between God and his people, the cross also tore down the barrier between us as people.

Efeze 2:14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, 15. heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, 16. en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17. En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. 18. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.