Every Breath Is Praise

Every Breath Is Praise

Every Breath Is Praise 890 300 VISFER

(Feat Crystal Yates, Wesley Nilsen, People & Songs)

Jakobus 1:12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Jakobus 1:3-6a want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.  Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen.