Gaat Jesaja 53 over het volk van Israël of over de Messias van Israël? Vervolg

Gaat Jesaja 53 over het volk van Israël of over de Messias van Israël? Vervolg

Gaat Jesaja 53 over het volk van Israël of over de Messias van Israël? Vervolg 620 413 VISFER

Gaat Jesaja 53 over het volk van Israël of over de Messias van Israël?
Midrash Tanhuma … het spreekt over niemand anders dan de Messias, de Zoon van David.”

Ongeveer 1000 jaar geleden werden pogingen ondernomen om het gehele hoofdstuk opnieuw te interpreteren en er werd beweerd dat het niet over de Messias spreekt. Sommigen moeten zich afvragen wat ‘herinterpreteren’ betekent? Tot 1.000 jaar geleden, begrepen alle wijze mannen van Israël – de wijzen – dat Jesaja 53 over de Messias ging. De claim van de hedendaagse rabbijnen is dat het hoofdstuk over het volk van Israël spreekt  en niet over de Messias gaat is relatief nieuw.

Wat zei Rabbi Haim Rettig toen hij de vraag beantwoordde? De vraag was of Jesaja 53 naar Jezus verwijst.  Zijn antwoord was: “Uw vraag trok een glimlach op mijn lippen, immers, hoe kan het mogelijk zijn dat een christen uit de wereld zou passen in de beschrijving van “De Knecht des Heren” die als een lam naar de slachtbank gebracht wordt ?! Het is niet mogelijk dat Jesaja zou profeteren over een christelijke gebeurtenis in plaats van een Joodse. Jesaja’s profetieën spraken over het volk van Israël. Door de generaties heen bood het Joodse volk zichzelf aan als een onschuldig lam.

“De rabbi beweert dat het onmogelijk is voor Jezus om de Messias te zijn, omdat het onmogelijk is dat de profetie over een christelijke gebeurtenis of over een christen in de wereld zou kunnen gaan. Alsof Jezus, de Zoon van David uit de stam Juda, als een “christen” kan worden beschreven. Niet alleen hebben de rabbijnen de naam van Yeshua de Messias verdraaid tot “Jezus de christen”, maar deze rabbijn blijft ook volhouden in de bewering dat het “onschuldige lam” van Jesaja 53 niet de Messias kan zijn, maar het volk van Israël is.

Maar wat als je ontdekt dat het alleen moderne rabbijnen zijn, alleen na de tijd van Jezus, die plotseling de profetie in Jesaja 53 begonnen te interpreteren alsof het over het volk van Israël ging? En wat als het aan u werd geopenbaard dat, in tegenstelling daarmee, dat de oude wijzen zelf Jesaja 53 interpreteerden als een profetie over de Messias?

De oude geschiedenis spreekt over de Messias. De Joodse wijzen dachten en vonden dat Jesaja 53 over de Messias ging. Het is belangrijk om te begrijpen dat we het hier niet alleen hebben over een christelijke interpretatie – de Joodse wijzen uit de oudheid hebben Jesaja 53 ook geïnterpreteerd als een vertaling over de Messias. In feite is de bekende term “Messiah ben Yosef” eigenlijk van deze zelfde tekst.

De oude Joodse vertaling van Yonatan ben Uzziel (Targum Jonathan) uit de eerste eeuw opende de sectie met de woorden “The Anointed Servant”, dat wil zeggen Ben Uzziel verbond het hoofdstuk met de Messias, wat “de Gezalfde” betekent.

Rabbi Yitzhak Abravanel die eeuwen geleden leefde, heeft bevestigd met betrekking tot “De uitleg van Yonatan ben Uzziel dat het over de komende Messias ging [was], hij was ook de mening van de wijzen (van gezegende herinnering) toegedaan zoals te zien is in veel van hun commentaren.”

Boek van de Zohar erkent het principe van substitutie dat het lijden van de Messias zou komen om het leed weg te nemen dat anderen verdienden voor hun zonden. Over het vers “Waarlijk, Hij heeft onze droefheden verdragen”, zegt het Boek van de Zohar: “Er is in de Hof van Eden een paleis genaamd het Paleis van de Zonen van Ziekte. In dit paleis komt de Messias binnen, en Hij noemt alle pijn en elke straf van Israël op: Al deze komen en rusten op Hem. En ware het niet dat hij hen aldus van Israël had verlicht en op zich had genomen, dat er geen mens geweest was die de kastijding van Israël kon doorstaan ​​voor de overtreding van de wet. ”

Midrash Konen in de bespreking van Jesaja 53 plaatst de volgende woorden in de mond van Elia de profeet: “Zo zegt de Messias: Verdraag het lijden en het vonnis van je Meester die je laat lijden vanwege de zonde van Yisroel. Zo staat er geschreven: Hij was gewond vanwege onze overtredingen, hij was verpletterd vanwege onze ongerechtigheden”, tot de tijd dat het einde komt.”

WORDT VERVOLGD