Genesis Continued – 3a The Serpent

Genesis Continued – 3a The Serpent

Genesis Continued – 3a The Serpent 1600 900 VISFER

Genesis 3:1-4 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.

Dit is een serie over Genesis 1-11. De theologie m.b.t. Genesis wordt in deze video besproken en hier wordt dan ook dieper op ingegaan. Met dank aan Ben Stanhope (B.A. Southern Baptist Seminary; M.A. Student, Manuskriptkulturen Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut) en John Walton (John H. Walton is een oudtestamenticus en hoogleraar aan het Wheaton College. Hij was 20 jaar professor aan het Moody Bible Institute. Hij is gespecialiseerd in de Oude Nabije Oosterse achtergronden van het Oude Testament, in het bijzonder Genesis en zijn scheppingsverhaal, evenals in de interpretatie van Job.) voor het bekijken van deze video en inhoudelijk corrigeren ervan.

Heb je de eerdere afleveringen nog niet gezien?

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering-3