Genesis continued – 4 The Fall Continues

Genesis continued – 4 The Fall Continues

Genesis continued – 4 The Fall Continues 1600 900 VISFER

Genesis 4:1-4 “En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer…”

Thanks to scholars Ben Stanhope and John Walton for reviewing this video.

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering-3

Aflevering-4

Aflevering-5