Genesis continued – 5 Genealogies and Ages

Genesis continued – 5 Genealogies and Ages

Genesis continued – 5 Genealogies and Ages 1600 900 VISFER

Genesis 5

1 Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God.
2. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen en gaf hun de naam mens, op de dag dat ze geschapen werden.
3. Adam leefde honderddertig jaar, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld; en hij gaf hem de naam Seth.
4. Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
5. Al de dagen dat Adam leefde, waren negenhonderddertig jaar; en hij stierf.