Genesis continued: Genesis 6b: Ark and Animals (Part 10)

Genesis continued: Genesis 6b: Ark and Animals (Part 10)

Genesis continued: Genesis 6b: Ark and Animals (Part 10) 1600 900 VISFER

Genesis 7:13-16 Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafeth, de zonen van Noach, en ook Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen in de ark, zij, en al de wilde dieren naar hun soort, al het vee naar zijn soort, alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, naar hun soort, en alle vogels naar hun soort, al wat gevleugeld is. En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.

Why did Noah build an ark if the flood was regional? Was it really as big as modern replicas? Why were animals brought on to the ark?