Genesis continued: Gen. 8: Creation Renewed (Part 12)

Genesis continued: Gen. 8: Creation Renewed (Part 12)

Genesis continued: Gen. 8: Creation Renewed (Part 12) 1600 900 VISFER

Genesis 8:1-4 En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt. Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder. En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.