Genesis continued Gen. 9: Meat and Rainbows (Part 13)

Genesis continued Gen. 9: Meat and Rainbows (Part 13)

Genesis continued Gen. 9: Meat and Rainbows (Part 13) 1600 900 VISFER

Genesis 9:1-4 Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde! Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.  Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten.