Genesis continued – The dust and the Rib

Genesis continued – The dust and the Rib

Genesis continued – The dust and the Rib 1600 900 VISFER

Dit is een serie over Genesis 1-11. De theologie m.b.t. Genesis wordt in deze video besproken en hier wordt dan ook dieper op ingegaan. Met dank aan Ben Stanhope (B.A. Southern Baptist Seminary; M.A. Student, Manuskriptkulturen Universität Hamburg, Asien-Afrika-Institut) en John Walton (John H. Walton is een oudtestamenticus en hoogleraar aan het Wheaton College. Hij was 20 jaar professor aan het Moody Bible Institute. Hij is gespecialiseerd in de Oude Nabije Oosterse achtergronden van het Oude Testament, in het bijzonder Genesis en zijn scheppingsverhaal, evenals in de interpretatie van Job.) voor het bekijken van deze video en inhoudelijk corrigeren ervan.

Heb je de eerdere afleveringen nog niet gezien?

Aflevering 1

Aflevering 2

Correction at 11:02. The text on the ​screen should be “Ishah – אישה”

Sources: John Walton – Genesis: Application Commentary https://drmsh.com/genesis-13-face-com… John Walton – The Lost World of Adam and Eve John Walton – Ancient Near Eastern Thought and The Old Testament, Second Edition Tryggve Mettinger – The Eden Narrative G.K. Beale – The Temple and the Church’s Mission John Thomas Swan – The Imago Dei Kenneth A. Matthew – The New American Commentary: Genesis 1:1 – Genesis 11:26 John Sailhamer – Genesis Unbound Ziony Zevit – What Really Happened in the Garden of Eden? Michael V. Fox – Proverbs 10-31 Joshua John Van Ea – https://henrycenter.tiu.edu/2018/05/w… Richard Hess – Israelite Religions