Geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek.

Geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek.

Geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek. 970 450 VISFER

Afkomstig van Likoed Nederland (10 februari 2019)

Opnieuw lukt het een Nederlands schoolboek niet om het Jodendom waarheidsgetrouw weer te geven. Het schoolboek van Noordhoff Uitgevers voor VMBO ‘Plein M’ laat de Joden weg bij de godsdiensten voor welke Jeruzalem heilige plaatsen bevat. Tevens beweert het onjuist dat christenen en joden door de Arabieren “meestal goed behandeld werden”.Wat betreft dat laatste: in het midden van de vorige eeuw werden bijna alle één miljoen Joden onvrijwillig uit de Arabische landen verdreven (zie Wikipedia).

Maar ook daarvoor werden Joden al afschuwelijk gediscrimineerd en financieel uitgeknepen, zoals vastgelegd in het ‘Pact van Umar’.Dit schrijft bijvoorbeeld Karl Marx over de Joden die rond 1850 in Jeruzalem woonden (Jeruzalem was toen een door Turken bezette stad, met Joden als grootste bevolkingsgroep):“Niets is te vergelijken met de ellende en het lijden van de Joden in Jeruzalem. Ze worden constant door de moslims onderdrukt en gediscrimineerd.”Om nog maar te zwijgen over de geregelde  pogroms en slachtpartijen van Joden door Moslims (zie Wikipedia).Evenmin wordt er iets gezegd over de discriminatie van christenen, de Armeense genocide of de honderdduizenden christenen die de afgelopen decennia zijn weggevlucht.

Het is mooi dat in het boek gesteld wordt dat: “de kans op conflicten kleiner is als mensen van verschillende godsdienstentolerant zijn tegen elkaar.”Echter, als dit in een schoolboek leidt tot het verzwijgen en verdraaien van feiten schiet dat zijn doel ver voorbij. Het boek leert verder dat Jeruzalem heilig is voor moslims en christenen. Het is schandalig dat dit boek daarmee verzwijgt dat Jeruzalem veruit de heiligste plaats van de Joden is. En dat de reden is waardoor de stad heilig is geworden voor die andere religies: dat het de plek zou zijn waar Abraham Isaac wilde offeren, dat de Joodse Tempels daar hebben gestaan en dat het al tijdens het leven van de Jood Jezus de hoofdstad van de Joden was

Het lijkt wel of je een Palestijns schoolboek of tv-programma bekijkt. Ook die ontkennen stelselmatig de Joodse geschiedenis van Jeruzalem, als politiek wapen (zie hier een honderdtal voorbeelden).Daarboven wordt in het boek ook bij de ‘verrassende’ overeenkomsten tussen christendom en islam de verklaring weggelaten; dat het Jodendom hun gemeenschappelijke bron is. Terwijl er drie van de vier citaten die gebruikt worden om de christelijke leer toe te lichten uit de Thora genomen zijn. Het is bepaald niet voor het eerst dat Nederlandse schoolboeken Israël en Jodendom verkeerd weergeven. Eerder vond Likoed Nederland maar liefst 41 fouten in een geschiedenisboek en 39 fouten in een aardrijkskunde boek van Thieme Meulenhoff. Ook in andere schoolboeken van Noordhoff en Malmberg bleken vele fouten te staan.

De fouten zijn blijkbaar structureel, net als de problemen met het Shoah (Holocaust) onderwijs. Zo krijgt antisemitisme een kans onder de jeugd. In het geschiedenisboek van Thieme Meulenhoff stond zelfs een onvervalst antisemitische bewering, namelijk dat Israël (mede) tot stand was gekomen door chantage van rijke Joden. De Tweede Kamer heeft herhaaldelijk gezegd dat antisemitisme onaanvaardbaar is en bestreden moet worden. Dan is het belangrijk dat scholieren echt iets leren over Jodendom en Joodse geschiedenis.

Eerder was dit voor het CIDI al aanleiding om de regering te vragen om kwaliteitscriteria voor schoolboeken. 
Helaas heeft dat toen niets opgeleverd. Maar het is duidelijk nog steeds hard nodig.

Likoed Nederland