Getuigenis van Al Fadi

Getuigenis van Al Fadi

Getuigenis van Al Fadi 1280 720 VISFER

Al Fadi was er trots op moslim te zijn en in Saoedi-Arabië geboren te zijn. Al toen hij tiener was, wilde hij meedoen in de jihad, om tegen de Russen in Afghanistan te vechten. Hij was bereid te sterven onder het leiderschap van Osama Bin Laden, te sterven voor de god die hij aanbad. ‘Alleen dan zouden mijn zonden vergeven worden. Ik zou dan wel niet naar de hemel gaan, maar wel naar het paradijs.’

Maar zijn ouders gaven daar geen toestemming voor. Toen hij 16 jaar was, kende hij al de halve koran uit zijn hoofd en leidde hij de gebeden in de moskee. Hij behoorde tot het wahhabisme, een extreme vleugel binnen de islam, waar ook veel extremisten en terroristen uit voort zijn gekomen.

Al’s vader drong erop aan dat hij in Amerika zou gaan studeren en het lukte hem een toelating te krijgen voor de Universiteit van Arizona. Maar hij was ook een beetje bang. ‘Zou ik wel een goede moslim blijven in Amerika?’ Hij besloot actief mensen in de islam te brengen. Op de universiteit raakte hij betrokken in een taal en cultureel oriënteringsprogramma, met als doel zijn Engelste taal te verbeteren en de Amerikaanse cultuur te begrijpen. Hij werd daarbij gekoppeld aan een vrijwilligersfamilie om hem daarbij te helpen.

Al wilde ook deze familie bekeren tot de islam, maar ze bleken christen te zijn. In Saoedi-Arabië had hij geleerd dat Amerikaanse christenen moreel zwak zijn, maar deze familie had krachtige waarden en normen. ‘Dat verbijsterde mij, en ik vroeg me af: ‘Waar halen ze die morele waarden vandaan. Ik had immers geleerd dat de Bijbel corrupt was. Maar in vergelijking met hen voelde ik me een spirituele dwerg.’

Al Fadi raakte helemaal in de war toen ze een dag vrijaf namen van hun werk om de ceremonie van zijn afstuderen bij te wonen. God begon zijn hart zacht te maken. ‘Ik ging me realiseren dat de islam niet de religie was zoals ik dacht dat hij was.’ Toen hij zijn eerste baan in Amerika had, kwam hij erachter dat zijn collega op het werk ook christen was. En weer begon hij beide godsdiensten te vergelijken. En opnieuw kwam hij onder de indruk van het getuigenis van zijn collega.

Hij vroeg zich af hoe mensen door het volgen van de profeet Jezus zo’n ander leven konden hebben. ‘Ik volgde de beste profeet, Mohammed, en nog steeds had ik die innerlijke pijn. Ik begon me te realiseren dat Jezus de bron van hun verandering was.’

Al Fadi brak definitief met het moslimgeloof toen jihadisten op 11 september 2001 vliegtuigen kaapten en ze lieten crashen in de Twin Towers en duizenden onschuldige slachtoffers maakten. Hij realiseerde zich dat hij zich ooit zelf bij de jihadisten wilde aansluiten.

Naar de kerk
Abrupt stopte hij met het lezen van de koran en het bidden tot Allah. Maar hij was nog niet zover om het geloof uit zijn kindertijd voorgoed vaarwel te zeggen. Wel besloot hij naar de kerk te gaan, maar met het doel te bewijzen dat het christelijke geloof niet de waarheid is. ‘Ik besefte dat het een grote zonde is voor een moslim om naar een christelijke kerk te gaan. Ik begon te vergelijken, door te kijken naar de koran en naar de Bijbel, naar de christen en naar de moslim. Na zes maanden kwam er liefde in mijn hart voor de Heere Jezus. Ik kon de overtuiging van de Heilige Geest in mijn hart niet langer weerstaan. De God van de Bijbel had mij lief en zond Zijn Zoon om voor mij te sterven. De god van de koran heeft dat nooit voor mij gedaan.’

Op de knieën
Al gaf zijn hart over aan Jezus. ‘De Heilige Geest leidde mij daartoe, om op mijn knieën te gaan, te bidden en Hem te vragen mijn Heere en Redder te zijn. Wat een geweldige opluchting was dat. Nooit eerder had ik zo’n innerlijke vrijheid. Ik ervaarde liefde voor de Heere Jezus, vrijwillige liefde. Ik wilde er zijn voor Hem, leven zoals Hij wilde dat ik zou leven, omdat Hij alles voor mij had gedaan.’

Toen zijn familie hoorde dat hij christen was geworden, werd hij onterfd. Langzamerhand kreeg hij meer vrijmoedigheid om te vertellen wat de Heere Jezus in zijn leven had gedaan. Toen hij voor het eerst zijn getuigenis gaf, kwam een moslimvrouw daardoor tot geloof. Korte tijd later werd zij echter gedood door haar broer. ‘Dat was eerwraak, om afvalligen te straffen.’

Al Fadi is momenteel onderzoeker, uitgever, schrijver en vertaler voor diverse christelijke organisaties. Hij heeft ook een boek geschreven, waarin hij de islam uitdaagt: ‘Quran: The Dilemma’.
Het is zijn verlangen licht te brengen in de duisternis van de islam. Hij spoort moslims aan hun vooroordelen los te laten en zich te verdiepen in de God van de Bijbel.

‘Hij is een persoonlijke liefdevolle God, Die je bij de hand wil nemen. Hij is geduldig, wacht op je, klopt op de deur van je hart en vraagt je om binnengelaten te worden,’ merkt Ali nog op. ‘Ik smeek alle moslims om Christus een kans te geven. Bid en vraag aan de ware God om Zichzelf aan jou te openbaren. Ik verzeker je dat Hij dat zal doen als je Hem werkelijk zoekt met je hele hart.’

Bron: God Reports