God sprak “het zijn Mijn feesten.”

God sprak “het zijn Mijn feesten.”

God sprak “het zijn Mijn feesten.” 569 279 VISFER

Leviticus 23: 1-5: ” De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE. Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE”.

Het gebod van God om zijn feesten te houden is heel duidelijk. God sprak “het zijn Mijn feesten.” Tijdens de eerste Pasen, die werd gehouden in de woestijn, was het bloed van het offerlam aan de deurposten aangebracht als symbool dat God Zijn volk zou beschermen. In de jaren erna werd het lam naar de Tabernakel gebracht om geofferd te worden en later gebeurde dat in de Tempel te Jeruzalem. Nadat de tempel was verwoest, symboliseerden de joden het. Heeft Yeshua het feest gehouden? Ja, zeker. Hij stuurde Johannes en Petrus naar vooruit om alles voor het Pascha in de bovenzaal in gereedheid te brengen (Johannes 13: 1-7).

Waar komen het paasei en de paashaas vandaan?
De vrouw van Nimrod, achter-achterkleinzoon van Noach uit het geslacht van Cham, (Semiramus – haar geschiedenis is lang en ingewikkeld; ik zal alleen vermelden dat zij Rhea, Astarte, Mylitta, Isis, Venus, Ishtar enzovoorts genoemd wordt), is de oorsprong van veel slechte praktijken en instellingen. Deze zonaanbidders werden het grootste struikelblok voor het volk Israël (Psalm 106: 28-39). Later zijn al deze praktijken in de kerk geïnfiltreerd door mensen zoals Constantijn – een bekend zonaanbidder.

Na Nimrod’s dood heeft Semiramus (die als een van de liefdesgodin, de Babylonische godin van vruchtbaarheid was), een feest om de opstanding van Nimrod, (ze geloofde dat hij na drie dagen uit de dood zou opstaan), of liever om zijn reïncarnatie te vieren in een jongen, haar eigen buitenechtelijk kind. Ze noemde het feest naar Ishtar. Tijdens dit feest werden kleurrijke eieren aan elkaar gegeven omdat deze het leven na de dood vertegenwoordigden. De eieren betekenden nog meer omdat men geloofde dat ze was geboren uit een ei dat uit de Eufraat kwam. Ishtar werd pas later het ons bekende Pasen.

Waarom werd de belangrijkste gebeurtenis van de christelijke kalender vernoemd naar een heidense Angelsaksische godin van de lente, Pasen? De paaseieren en de haas waren voor de mensen, voor hun land en dieren een symbool van vruchtbaarheid in het voorjaar (hetzelfde tijdstip als Pascha).

Semiramus, liefdesgodin van de vruchtbaarheid, werd ook beschouwd als de “paashaas”. Heb je je ooit afgevraagd waar het “konijntje” van Playboy vandaan komt?

Pasen, paaseieren, paashaas en paasbroodjes hebben niets te maken met de opstanding van Yeshua met Pasen!!!!

God waarschuwt ons in Zijn Woord in Daniël 7:25 “Woorden tegen de Allerhoogste zal hij (de vijand) spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd”

God waarschuwt ons ook in Zijn Woord in Deuteronomium 12: 30-32 dat wij niet volgens deze heidense tradities moeten handelen en dat dit een gruwel is voor God is en dat Hij dit haat!