Haat JHWH Zijn vastgestelde Feestdagen? – Jesaja 1:14

Haat JHWH Zijn vastgestelde Feestdagen? – Jesaja 1:14

Haat JHWH Zijn vastgestelde Feestdagen? – Jesaja 1:14 640 360 VISFER
Wat betekent het als de Schepper zegt dat de nieuwe manen en Sjabbatten een last voor Hem zijn? Haat JHWH Zijn eigen vastgestelde Feestdagen, zoals we lezen in Jesaja 1:14, Amos 5:21 en Hosea 2:1?