Heb JIJ een antwoord? (Deel 10 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 10 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 10 van ….) 695 344 VISFER

Wereldwijde overheersing.

Said Abul A’ala Maududi, geboren in 1903, was een soennitisch Pakistaans journalist, schrijver, theoloog en een belangrijke 20e-eeuwse fundamentalistisch islamistisch leider en politiek filosoof resp. islamitisch ideoloog. Hij was tevens een prominent politiek figuur in zijn eigen land (Pakistan) en was de grondlegger en oprichter van Jamaat-e-Islami, de Pakistaanse fundamentalistische islamistische partij. Abel Ala Maududi stond bekend als zeer onverdraagzaam tegenover niet-moslims. Zijn preken (khutbat) en geschriften zijn wereldberoemd en hij wordt in de hele islamitische wereld gezien als een van de grootste geleerden van de Islam.

Vervolg – Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7 , Deel 8 en Deel 9

Hier is wat Said Abul A’ala Maududi te zeggen had over de Islam en de wereldwijde overheersing:

De Islam is geen normale religie zoals de andere religies in de wereld, en moslimnaties zijn niet zoals normale naties. Moslim naties zijn heel speciaal omdat ze een bevel van Allah hebben om over de hele wereld te heersen en over elke natie in de wereld te zijn’.

Maududi legt de doelen en het doel van de Islam uit:

‘De Islam is een revolutionair geloof dat elke regering die door de mens is gemaakt, komt te vernietigen. De Islam zoekt niet naar een natie om in een betere conditie te zijn dan een andere natie. De Islam geeft niet om het land of wie het land bezit. Het doel van de Islam is om de hele wereld te regeren en de hele mensheid te onderwerpen aan het geloof van de Islam. Elke natie of macht die dat doel in de weg staat, zal de Islam bestrijden en vernietigen. Om dat doel te bereiken, kan de Islam elke beschikbare macht gebruiken om een wereldwijde revolutie teweeg te brengen. Dit is de Jihad’.

We hebben gezien wat sommige van de meest gerespecteerde geleerden van de Islam hebben gezegd over de Jihad en het doel van de Islam om de wereld te domineren. Hun standpunt is ontegenzeggelijk duidelijk.

De islamitische krijgstochten, de jihad.

Jihad betekent letterlijk ‘inspanning voor God’. En dat kan betekenen: om als goed gelovige moslim te leven, maar ook: de strijd voeren om de islam te verdedigen.

Moslims lanceerden twee jaar na Mohammeds dood in 632 hun eigen krijgstochten buiten Arabië. Mohammed zelf was het die de eerste krijgstocht startte. In oktober tot december 630, na de verovering van Mekka in januari 630, begon Mohammed een kruistocht naar Taboek, een stad in het noorden van Saoedi-Arabië vandaag, maar in de zevende eeuw was het onder besturing van de noordelijke stammen. Deze jihad vond volgens vroege moslimbronnen plaats met een leger van zo’n 30.000 mannen en 10.000 ruiters. Mohammed deed dit onder de vlag van de islam.

De expansie van de Islam

  • 632 Dood van Mohammed
  • 633 – 651 Verovering van Perzische Rijk en huidig Irak, na Mohammed zijn dood begonnen veel van zijn opvolgers (kaliefen) met het uitbreiden van de Islam door middel van veroveringen in huidig Irak en Iran.
  • 662 – 751 Verovering van Centraal-Azië, de gevestigde dynastie van de Omajjaden begon met het uitbreiden van het Islamitische rijk naar Centraal-Azië. Dit eindigde met de slag bij Talas waarin moslims het leger van het Chinese keizerrijk versloegen en de expansie van de Islam bevorderde.

De Slag om Talas (ook wel Slag van Artlakh genoemd) was een gewapend conflict dat in 751 plaatsvond tussen het kalifaat van de Abbasiden aan de ene zijde, en de Chinese Tang-dynastie aan de andere zijde. De slag maakte deel uit van de Arabische verovering van Transoxanië, en duurde van mei tot september 751.

De voornaamste inzet van de strijd was de controle over de Syr Darja-regio en een strategisch stuk grond in Centraal-Azië. De slag werd gewonnen door het kalifaat, waarmee de uitbreiding van het Tangrijk (Tang Dynasty) richting het Westen tot een einde kwam.

  • 664 – 712 Verovering van delen van India, ten tijde van de expansie naar Centraal-Azië waren er ook invasies naar het Indisch Schiereiland. Over het algemeen waren dit gevechten tussen het Islamitische rijk en het Dahir koninkrijk. Na deze overwonnen te hebben lag de weg naar de rest van India open.
  • 711 -720, Verovering van Spanje en Zuid-Frankrijk, in deze tijd landden de Moren, Noord- Afrikaanse moslims, met een groot leger op het Iberische Schiereiland en waren in staat om de Visigoten te verslaan. Ze zijn zelfs in staat delen van Zuid-Frankrijk (Languedoc en de Provence) te veroveren.
  • 718 – 750, einde van de veroveringen, veel landen slaagden erin de Moslims terug te drijven. In het oosten behaalden de Byzantijnen en Bulgaren overwinningen op de moslims. Tevens werden de moslims met succes bevochten in Centraal-Azië en India. In 732 of 733 werden de moslims verslagen bij Poitiers wat een einde betekende van de expansie in West-Europa.

De Slag bij Poitiers vond plaats in oktober 732 of 733. Hier versloeg de Frankische hofmeier Karel Martel een Moors leger onder emir Abdul Rahman.
De uitkomst van deze veldslag bracht de noordwaartse expansie van de islam uit Spanje tot staan en wordt traditioneel geassocieerd met het begin van de reconquista.

De 19e-eeuwse Britse historicus Edward Creasy rekende de Slag bij Poitiers onder zijn vijftien meest beslissende veldslagen in de wereld. Deze strijd heeft een symbolische betekenis gekregen: Karel Martel zou Europa hebben gered van complete islamisering. Maar Karel streed niet voor het behoud van het christendom. Zijn intenties lagen op een ander vlak.

Het was niet toevallig dat Karel met een groot leger zijn opwachting maakte. Hij had goede redenen om met geweld Aquitanië binnen te trekken, en wachtte alleen nog op een aanleiding die zijn machtsvertoon kon legitimeren. Wordt hij in de annalen van de geschiedenis meer dan eens neergezet als de man die bij Poitiers – of beter gezegd: Tours – zijn leven in de waagschaal stelde om het christendom tegen de moslims te redden, zijn ware motieven waren heel wat minder nobel.

Karel was net als zijn vader Pepijn hofmeier, de hoogste functionaris van het Merovingische koningshuis. Hij was geboren uit de onwettige verhouding van Pepijn met een bijvrouw. De bastaard kreeg het voor elkaar de concurrentie op zijn vaders positie uit te schakelen en vervolgens de sterkste man van Gallië te worden. In naam zat er nog wel een Merovingische koning op de troon, maar de werkelijke macht lag in toenemende mate bij Karel.

Een obstakel vormde echter de eigengereide hertog Odo van Aquitanië (gebied zuid-west Krankrijk). In 721 had Karel Odo al laten zien wie de sterkste was en de hertog teruggedwongen tot over de Loire, maar toen de moslims Odo in het nauw dreven greep hij zijn kans. Karel versloeg de islamitische legers glansrijk en maakte sindsdien de dienst uit in Aquitanië, de Provence en Bourgondië. De manier waarop Karel zijn strijders voor hun moed beloonde, was dezelfde als die van de moslims: met buit, verkregen door plunderen. Daarbij sloeg ook Karel de rijk gevulde kerken niet over.

Europa tussen de 4e en de 6e eeuw

In de 4e eeuw was er sprake van een klimaatverandering op het Euraziatisch continent. In Europa kwam dat tot uiting in een stijging van de zeespiegel en een malaria-uitbraak in het Noordzeegebied. In Azië was er sprake van een sterke afname van het zoutgehalte van het Aralmeer, een dodelijk gewijzigde vegetatie op de steppen en van andere patronen in de gletsjerverschuivingen in het Tiensjan-gebergte. De gewijzigde situatie op de steppe heeft mede een rol gespeeld in de opmars van de Hunnen naar het westen.

Er ontstond toen een grote volksverhuizing en deze vond plaats in de nadagen van het West-Romeinse Rijk. Opgejaagd door de oprukkende Hunnen en aangelokt door de rijkdommen van het politiek verzwakte West-Romeinse Rijk trokken vanaf de vierde eeuw meerdere voornamelijk Germaanse stammen West-Romeins gebied binnen. In het veel sterkere Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk kregen zij geen vaste voet aan de grond. De invallen in het westelijk deel van het rijk waren niet altijd gewelddadig van karakter.

De meeste Germaanse stammen waren al tot de Ariaanse variant van het christendom bekeerd voordat ze het rijk binnenvielen en bekeerden zich geleidelijk tot de katholieke variant van hun Romeinse onderdanen. Ze namen zoveel mogelijk instituties over. Hierdoor was de overgang van de laat-Romeinse tijd naar de middeleeuwen een geleidelijke.

De Visigoten vestigden zich uiteindelijk in het Visigotische Rijk dat een groot deel van Spanje besloeg en een deel van het huidige zuiden van Frankrijk. Deze geschiedenis is vrij complex en was heel wisselend. Lees hierover op Wikipedia: Visigoten. Het koninkrijk bleef bestaan tot 711. Bij een vete tussen de Visigotische edelen nodigde een van de partijen de islamitische Moren uit om tussenbeide te komen. Deze grepen deze gelegenheid aan om heel Spanje te bezetten. Toen koning Roderik omkwam bij een poging de invasie van Omayyadische moslims in het zuiden tegen te houden, kwam het grootste deel van Spanje al snel onder islamitisch bestuur.

Moslimapologeten zoals Sayyid Qutb beweren dat de missie van de Islam is om de ongerechtigheden van de wereld te corrigeren.

(Geboren 9 oktober 1906 te Musha – geëxecuteerd op 29 augustus 1966) was een belangrijke ideoloog van de Egyptische Moslimbroederschap. Hij werd in belangrijke mate geïnspireerd door de geestelijke Said Abul Ala Maududi en wordt vaak gezien als een van de belangrijkste inspirators voor Osama bin Laden. In het algemeen wordt hij gezien als medestichter van het moderne islamisme, de politieke islam)

Wat hij bedoelt is dat als Islam een maatschappij niet bestuurt, onrecht zal domineren. Maar als Islam het domineert, dan zal rechtvaardigheid die maatschappij regeren. (In the Shade of the Qur’an, vol. 7, pp. 8-15). Islam is expansionistisch en moet de wereld veroveren om Allah’s volmaakte wil op deze planeet uit te drukken, zo geloven Qutb en andere moslims. Echter, het is dubbelzinnigheid op zijn best. Gedurende de eeuwen heen, vertegenwoordigt islam geen rechtvaardigheid. Mensen, in het bijzonder vrouwen, worden onderdrukt in islamitische landen. De essentie van die Islam, die Qutb correct ergens anders in zijn boek beschrijft, is om de details van de maatschappij te besturen. Qutb beschrijft de Islam als politiek en militair expansionistisch van het allereerste begin.

Citaten van Sayyid Qutb:

  • In de moderne geschiedenis hebben de Joden iedere calamiteit die de Moslim-gemeenschap overkwam veroorzaakt. Zij geven actieve steun aan iedere poging om de moderne Islamitische revival te onderdrukken en breiden hun protectie uit tot ieder regime dat die revival onderdrukt. De andere mensen van eerdere openbaringen, de Christenen, zijn niet minder vijandig.
  • De uitspraken in de Koran inzake beide groepen (Joden en Christenen) zijn zo geformuleerd alsof het definitieve feiten betreft. Allah zei over de ongelovigen: “Zij zullen niet ophouden u (de moslims) te bevechten totdat u gedwongen wordt uw geloof op te geven, als ze kunnen.” (Soera 2:217) Hij zei ook over de mensen van voorafgaande openbaringen: “Nooit zullen de Joden noch de Christenen gelukkig zijn met u, tenzij u hen volgt in hun geloof.” (Soera 2:120) . Wanneer we een korte blik slaan op de geschiedenis van deze relaties tussen Joden/Christenen en Moslims, op basis van de houding die Joden en Christenen aangenomen hebben in alle historische perioden jegens de Islam en de Moslims, dan waarderen we de belangrijkheid van deze uitspraken, gedaan door Allah zelf. We realiseren ons dan, dat zulke vijandige bejegening regel is en geen uitzondering.
  • Als de enige ware religie die vandaag bestaat op aarde, onderneemt de Islam gepaste actie om alle fysieke en materiële obstakels weg te nemen die pogen haar tegen te werken bij haar inspanningen om de mensheid te bevrijden van iedere andere onderworpenheid dan aan Allah alleen … De praktische weg om zeker te zijn van deze verwijdering van fysieke obstakels, zonder iedereen te dwingen tot bekering tot de Islam (conform Soera 2:256), is de omverwerping van de macht van al die autoriteiten gebaseerd op valse geloven totdat zij hun onderwerping toegeven en dit demonstreren door het betalen van de onderwerpingsbelasting (de Jizya).