Heb JIJ een antwoord? (Deel 3 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 3 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 3 van ….) 763 431 VISFER

Stap 4: Verdiep je studie en kennis van de Islam.

Bestudeer de vroege oorsprong van de Islam, zodat je de idyllische manier waarop moslims het presenteren kunt tegengaan. Is de Islam eigenlijk wel het rechte pad, de eenvoudige, zuivere weg in tegenstelling tot de tegenstrijdigheden van het Christendom en een mislukte immorele westerse samenleving? Om daar een antwoord op te geven: hier is de eigenlijke vroege geschiedenis:

Vervolg van Deel 1 en Deel 2

In 622 na Christus had Mohammed slechts 100 volgelingen die zich tot de islam bekeerden toen hij van Mekka naar Medina migreerde en Allah, de islamitische god, hem opdroeg om oorlog te voeren op de manier van de islam.

Door de dood van Mohammed tien jaar later, in 632 AD, was Arabië volledig islamitisch. De meeste heidenen, joden en christenen werden gedood, bekeerd of uit de Hijaz verjaagd (De Hidjaz, ook wel Hedjaz, Hedzjaz of Hijaz, is een gebied in het westen van Saoedi-Arabië. De grootste stad van het gebied is Djedda, maar de bekendste steden zijn Mekka en Medina, heilige steden voor de islam.) Dit waren geen defensieve gevechten, zoals sommige moslims dit presenteren, maar twee derde van deze gevechten waren offensief van aard waarbij de heidense stammen werden geplunderd. De vroegste overleveringen, geregistreerde biografieën van Mohammed registreren 86 veldslagen onder leiding van de Moslim valse profeet, een moorddadige geschiedenis, moorden, onthoofdingen, verminkingen, diefstal, vrouwen en concubines meenemen, liegen, slavernij, martelingen, gedwongen bekeringen en verkrachting.

Inderdaad, bijna 75% van de 813 pagina’s “Leven van Mohammed” (Geschreven door Ibn Ishaak) hebben betrekking op de moslimgevechten. Moslimlegers hebben in de eerste tien jaar van de Islamitische veroveringen een miljoen Christenen, Joden, Heidenen en Zoroastriërs* gedood. Binnen 100 jaar stond 50% van het wereldwijde christendom onder islamitische heerschappij, inclusief het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

* Het Zoroastrisme of Mazdeïsme is een religie welke oorspronkelijk afkomstig is uit Perzië. Tegenwoordig vormen Zoroastriërs een kleine minderheid in Iran en ook in Azerbeidzjan, India, Koerdische gebieden van Irak en Turkije. Volgens schattingen zijn er wereldwijd 2,6 miljoen Zoroastriërs geweest. Op haar hoogtepunt werd het Zoroastrisme één van de invloedrijkste religies ter wereld. Het was duizend jaar lang de officiële religie van Perzië. In het zuiden van Iran, onder andere naar de stad Yazd, wonen nog veel Zoroastriërs. Tegenwoordig is het één van de kleinste religies ter wereld. Naar schatting zijn er nog ongeveer 170.000 volgelingen.

Ons wordt vaak door moslimgeleerden verteld, zoals Abul A’la Maududi: “De Koran bevat het woord van Allah. Daarin is de goddelijke openbaring bewaard gebleven, zuiver van menselijke interpolatie van welke aard dan ook, zonder enige verandering of verlies van het origineel ” Later in datzelfde werk schrijft hij: “De Koran – het boek dat hij aan de mensheid gaf – bestaat in zijn oorspronkelijke tekst, zonder dat er een woord, een lettergreep of zelfs een letter veranderd is. ”

Is dit waar? Laten we eens kijken naar één van die “ontbrekende klinkers” en “stippen”. Dr. Arthur Jeffery laat ons in zijn boek duizenden tekstuele varianten vanuit Islamitische tradities tussen de Koranhandschriften zien. Vroege Koran handschriften gebruiken niet veel klinkerpunten (stippen) in vergelijking met de moderne manuscripten, waarvan de huidige Koran is gebaseerd op een tekst uit Caïro uit 1924! Als deze stippen later werden toegevoegd, hoe komt het dan dat ze van Allah afkomstig zijn, bewaard gebleven door een weergaloos wonder? Andere manuscripten vertonen ontbrekende woorden, meerdere woordvarianten en missen hele hoofdstukken. Hun heilige boek voldoet niet aan hun eigen normen, maar toch passen ze dezelfde standaard toe op onze Bijbel.

Onder de interessantere varianten zijn er verschillende die uit dezelfde pagina van een oude Koran komen, waarvan de ene een variant met meerdere woorden is en de andere hieronder wordt getoond:

Dit voorbeeld (hierboven) toont een plek waar de schrijver vergat het woord “Allah” in de tekst te zetten. Op een later tijdstip, waarschijnlijk na de eerste voltooiing van het manuscript, kwam het woord door toevoeging van de schrijver terug, nadat hij zich had gerealiseerd dat er een fout was gemaakt. Hij corrigeerde het vers door in het woord “Allah” toe te voegen.

… en deze eindigt bij soera 67, slaat 68-70 over en gaat direct naar het begin van 71

Als er zelfs maar de kleinste discrepantie is tussen onze Bijbelse manuscripten, noemen ze deze corrupt. “de claim van de Koran en de Islam in het algemeen is ‘volmaaktheid en behoud door Goddelijk decreet. In een tekst die alleen geldig is als hij voor altijd bewaard blijft, is een veelheid aan afwijkingen onvergeeflijk ” Wat de Bijbelse manuscripten betreft, hebben we een substantiële, betrouwbare tekst die het leven, de werken en de woorden van Jezus bewaart.

De uitdaging van vandaag:

Christelijk-islamitische bevolkingen: In 1908 onderschatte Dr. Samuel Marinus Zwemer de Moslim uitdaging en zei dat: “De Islam zou over 100 jaar uitsterven” (onder het kolonialisme). In die tijd waren er 230 miljoen moslims met slechts 28 zendelingen onder hen. Honderd jaar later is de moslimbevolking zeven keer zo groot geworden als 1,6 miljard!  Op dit moment is het christendom de grootste religie, met zo’n 2,2 miljard aanhangers (oftewel bijna 31 procent van de wereldbevolking). Islam staat op de tweede plek met 1,6 miljard aanhangers (23 procent van de wereldbevolking). Naar verwachting zullen dit ook in 2050 nog de twee grootste geestelijke stromingen zijn, alleen is de islam tegen die tijd net zo omvangrijk als het christendom. Naar verwachting neemt het aantal moslims de komende vier decennia namelijk met 73 procent toe. Het aantal christenen stijgt ook, maar minder snel (met zo’n 35 procent). De enorme groei van de islam is het resultaat van het feit dat moslims een relatief jonge populatie met hoge geboortecijfers vormen. Tegen 2050 zullen er naar schatting zo’n 2,8 miljard moslims (30 procent van de wereldbevolking) en zo’n 2,9 miljard christenen (31 procent van de wereldbevolking) zijn.

Het lijkt erop dat de islam de grootste wereldgodsdienst op aarde kan worden. Dat wil zeggen, tenzij de wereldwijde kerk de moslimuitdaging eindelijk serieus neemt en de transnationale, wereldwijde kerk begint te gebruiken om te discipelen, te trainen en in te zetten om de moslims te evangeliseren!