Heb JIJ een antwoord? (Deel 5 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 5 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 5 van ….) 780 350 VISFER

Vervolg – Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4

Hoe de Islam de wereld wil veranderen

Inleiding:
De meeste religies en bewegingen hebben goed geplande strategieën om succes te verzekeren in hun verlangen naar groei. De Islam is niet anders dan denken dat het onmogelijk is om één handboek te vinden dat een goed gedefinieerde strategie schetst die door alle takken van de Islam wordt gebruikt. Er zijn verschillende onderdelen welke hun plan kunnen identificeren.

Deze drie onderdelen zijn Da’wah (Islamitische Missies), Jihad (Heilige Oorlog) en Moskeeën (Aanwezigheidsmissies). Maar er nu ook een vierde onderdeel bekend geworden en dit onderdeel is immigratie.

Een belangrijk onderdeel van hun beweging de Da’wah is in weer drie onderdelen te splitsen: De eerste is Macro, de tweede is meta en de derde is micro. Bij de eerste, de macro, wordt er gekeken naar de samenleving als geheel, in het tweede deel zien ze landen en staten, terwijl ze in de derde geïnteresseerd zijn in individuen en kleinere gebieden zoals steden en dorpen.

Alle drie maken verkrijgen een plaats binnen hun ontwikkelingsstrategie. In de eerste zijn ze zeer sterk, Megamissies. In dit deel van Da’wah hebben ze waarschijnlijk de best ontwikkelde plannen van alle grote religies of bewegingen in de wereld van vandaag de dag.

Maar geen paniek. Na de gruwelijke aanslagen van 11 september 2001 hoorde men velen zeggen: “Raak niet in paniek! Geen paniek!” Velen vroegen zich af hoe deze oorlogszuchtige gebeurtenissen konden gebeuren in een vreedzame, geavanceerde samenleving als de Verenigde Staten. Terwijl de leiders probeerden de chemie van wat er had plaatsgevonden te begrijpen, leek het erop dat er enkele onbekende krachten in het spel waren die het leven anders maakten dan de dag ervoor. Wat waren deze krachten die de wereld deden opstaan? Bepaalde namen en begrippen lagen nu op de lippen van veel nadenkende mensen. Plotseling hadden de gemiddelde Amerikanen het over Osama bin Laden, de jihad, het moslimextremisme, de Taliban, enzovoort. Nieuwe woorden en nieuwe ideeën vormden nu de basis van dagelijkse gesprekken. Er was een nieuwe dag aangebroken.

Moslimextremisme werd nu erkend als een krachtiger middel dan de meesten zich hadden voorgesteld. Het leek pas gisteren dat Christenen en moslims schouder aan schouder stonden toen de Berlijnse Muur viel en alle gevolgen die deze gebeurtenis met zich meebracht. Beiden zagen het atheïsme van Marx als een vijand van het monotheïsme, en beiden zagen betere dagen voor zich. Het geloof had het gewonnen van het ongeloof. Christenen voelden dat hun ideeën over individualisme, liberalisme, constitutionalisme, mensenrechten, gelijkheid, vrijheid, de rechtsstaat, democratie, vrije markten en de scheiding van kerk en staat nu de norm waren, maar plotseling was er een andere kracht opgestaan – een kracht die volledig in strijd was met hun basisgeloofspatronen.

Velen werden wakker van het feit dat de aanvallen op die datum niet op zichzelf stonden, maar deel uitmaakten van een goed geplande en sterk gefinancierde beweging die de wereld wil domineren. In het jaar 2000 kondigde bin Laden de oprichting aan van het Wereld Islamitisch Front voor de jihad aan tegen joden en kruisvaarders (bin Laden’s term voor Christenen) – een overkoepelende groep van radicale bewegingen in de moslimwereld. Hij vaardigde een fatwa uit waarin staat dat het de plicht is van alle moslims om Amerikaanse burgers en hun bondgenoten te vermoorden.

Ook is nu bekend geworden dat de Islam de op één na grootste en snelst groeiende religie ter wereld is, volgens de beste schattingen tussen nu zo’n 2,2 miljard, ongeveer een vijfde van de wereldbevolking. Veel gebieden in de wereld hebben regionale conflicten, zoals Joden versus Palestijnen, Hindoes versus Moslims in Kasjmir, en Russen versus Moslims in Tsjetsjenië. Zijn al deze conflicten met elkaar verwant, of moeten ze alleen worden gezien als afzonderlijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis?

Bij nader inzien blijkt dat er een wereldwijd doel is voor de wereldheerschappij van de Islam. Het begrijpen van zowel de geschiedenis als de dynamiek van het plan zou ons kunnen helpen. Een eenvoudige verklaring voor het probleem is niet mogelijk omdat er politieke, culturele, economische, sociologische en religieuze implicaties zijn. Hoogleraar en islamkenner John L. Esposito, heeft verklaard dat we in het licht van 9/11 in het Westen drie vragen moeten stellen:

  1. Is er een botsing van beschavingen gaande tussen de Islam en het Westen?
  2. Waarom haten ze ons?
  3. Is er een direct verband tussen de Islam, het anti-Amerikanisme en de wereldwijde terreur?
    John Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam (New York: Oxford University Press, 2002)

Deze vragen, met het oog op de vele feiten die voor ons liggen, zijn redenen tot bezorgdheid. De groei van de moslimbevolking in het Westen en vooral in Amerika ontwikkelt zich in stilte en is daarom verontrustend. Tussen 1989 en 1999 is de moslimbevolking in Europa met meer dan 100 procent gegroeid, tot veertien miljoen (2 procent van de bevolking) en in Amerika met 25 procent. Er zijn meer dan vijftienhonderd moskeeën in Duitsland en meer dan 8% van de Fransen is moslim. Het aantal aanhangers van Mohammed in de rest van de Europese Unie ligt boven de vijftien miljoen. Velen geloven dat de Islam in 2015 de op één na grootste religie in Amerika zal zijn. Het aantal deelnemers aan Amerikaanse moskeeën is de afgelopen vijf jaar met meer dan 75 procent toegenomen en er zijn nu meer dan twaalfhonderd moskeeën in de Verenigde Staten. De Islam zit zeker in de lift.

Ook zonder migratie neemt het aantal moslims in Europa de komende jaren toe. Hun aandeel in de totale Europese bevolking kan binnen een paar decennia zelfs verdubbelen. In 2050 kan dat aandeel meer dan verdubbelen en groeien naar 11,2 procent of meer, afhankelijk van de grootte van de migratiestromen. Het gaat dan om zo’n 58,8 miljoen mensen in totaal in Europa. In Nederland komt dat neer op een aantal van zo’n 2,2 miljoen moslims.

Maar veruit het grootste deel van de toename komt door migratie. Tussen 2010 en 2016 kwamen ongeveer 2,5 miljoen moslims naar Europa voor werk of om naar school te gaan. Nog eens 1,3 miljoen kregen een vluchtelingenstatus, waardoor ze in Europa mogen blijven.

Vanuit een wereldwijd perspectief is het ook interessant om op te merken dat volgens een demografisch rapport van de Verenigde Naties moslims na 2055 minstens de helft van het wereldwijde geboortecijfer zullen vertegenwoordigen. De snelle groei van de Islam geeft ons een nieuwe impuls om ons af te vragen: Welke strategie past de Islam toe om die groei te faciliteren?

De basisstrategie van de Islam is: Eén gedachteschool, opgericht in 1953 door Sjeik Taqiuddin an- Nabhani, hij stelt: “Moslims leven tegenwoordig in Dar-al-Kufr, de wereld van de ongelovigen.

Dar al-Islam ( “huis van de Islam”) en dar al-harb (“huis van de oorlog”), ook wel dar al-kufr (“huis van de ongelovigen”) genoemd, zijn twee gerelateerde begrippen in de Islam. Hieronder wordt respectievelijk verstaan: het gebied waar de Islam heerst, en het gebied dat nog niet onder sharia (islamitisch recht) valt.

“Voor hen is dit onverdraaglijk, en “de enige oplossing voor het probleem is dat moslims de Khalifah, of de Islamitische staat, weer in ere herstellen”. “Volgens deze gedachteschool bestaat de islamitische staat nog niet in de wereld omdat Khalifah één grote islamitische staat impliceert, geregeerd door één enkele leider (een kalief genoemd), zonder nationale grenzen. Net zoals de stichters van het communisme vonden dat de verovering van de wereld door het marxisme onvermijdelijk was, zo voelen veel islamitische geleerden en politici dat de verdorvenheid van het Westen, gekoppeld aan de dynamiek van de Islam, de weg vrijmaakt voor een toekomstige wereldwijde islamitische staat.

Een bekende strateeg was Ayatollah Khomeini van Iran. Zijn omverwerping van de gevestigde Sjah is door velen bestudeerd en wordt gezien als een voorbeeld hoe een religieuze revolutie tegen een hedendaagse seculiere regering kan worden bewerkstelligd. Het was algemeen bekend in Iran dat Khomeini een vijf stappenplan als doel had. Het ging als volgt:

Stap 1: De omverwerping van de Sjah en de oprichting van een Islamitische Republiek in Iran.
Stap 2: Het aanmoedigen van de oprichting van Islamitische Republieken in de omliggende Moslimlanden door middel van revolutie, oorlog of onderhandelingen (dus de oorlog tegen Irak).
Stap 3: De nederlaag van Israël.
Stap 4: De islamitische overname van Europa.
Stap 5: De val van de Grote Satan (Verenigde Staten van Amerika) als laatste stap in de creatie van een wereldwijde Islamitische Oemma (de wereldwijde islamitische gemeenschap.)

Khomeini was een met de belangrijkste invloeden in de islamitische strategie. Sommigen hebben gezegd dat alleen de Wahabi Soennieten een harde lijn hebben getrokken, maar Khomeini, een Sjiiet, was waarschijnlijk de ultieme revolutionaire leider. President Jimmy Carter’s ambassadeur in Teheran rapporteerde dat Ayatollah Khomeini een “twintigste eeuwse heilige” was. Er wordt gezegd dat Carter zelf, als religieuze man, het gevoel had dat het mogelijk zou zijn om met hem om te gaan. De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond dat dit een verkeerde veronderstelling was.

Als we kijken naar Khomeini’s plannen voor wereldheerschappij, is het interessant om te zien wat hij van het Westen dacht:

Degenen die niets van de Islam weten, doen alsof de Islam tegen oorlog is. Degenen die dit zeggen zijn geesteloos. De Islam zegt: “Dood alle ongelovigen“, net zoals ze jou zouden doden. De Islam zegt: “Dood ze, leg ze aan het zwaard en verstrooi hun legers.” De Islam zegt, “Dood in dienst van Allah.” Wat goed is, is te danken aan het zwaard, en de schaduw van het zwaard. Mensen kunnen niet gehoorzaam worden behalve door het zwaard. Het zwaard is de sleutel van het Paradijs, dat alleen geopend kan worden voor Heilige Krijgers.

Het is geen wonder dat grote aantallen moslims beweren internationale revolutionairen te zijn. Zij maken een belangrijk onderdeel uit van de wereldwijde moslimstrategie.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende strategieën voorgesteld door zowel islamitische geestelijken als organisaties. Sommige gaan zelfs zo ver dat ze opsommen welke van de vijftig staten van Amerika als eerste islamitisch zullen worden. Op één lijst kreeg Michigan deze eer. Het is niet zo dwaas als men zou denken, want een bekende christelijke demograaf, Jim Slack, de onderzoeksdirecteur van de International Mission Board van de Southern Baptist Convention, verklaarde dat in het jaar 2000 meer dan 50 procent van de bevolking van Detroit zelf islamitisch was of een islamitische achtergrond had. Hij vermeldde ook dat Washington, D.C., en Londen, Engeland, niet ver achterbleven. Een nieuwsbericht van Voice of America stelde: “Dearborn, Michigan, zou de grootste moslimbevolking van alle Amerikaanse gemeenschappen hebben. Andere steden met een grote moslimbevolking zijn New York, Los Angeles en Chicago.

Zoals al eerder aangegeven zijn er vier onderdelen van strategie vastgesteld: Da’wah, of missies; Jihad, of Heilige Oorlog; de bouw van moskeeën en als laatste  de immigratie.

Einde Deel 5