Heb JIJ een antwoord? (Deel 1 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 1 van ….)

Heb JIJ een antwoord? (Deel 1 van ….) 1182 792 VISFER

Vrome moslims kunnen je geloof aanvallen. In een snel tempo kan je geschokt worden door de volgende vragen. Heb jij een antwoord erop?

 • Jouw Bijbel is gecorrumpeerd (beschadigd en verminkt betreffende de inhoud) en jouw Nieuwe Testament is niet te vertrouwen.
 • Hoe kan God een Zoon hebben, wie was Gods vrouw dan?
 • Jezus is nooit aan het kruis gestorven.
 • Waar in de Bijbel zegt Jezus: “Ik ben God, aanbid mij”?
 • Hoe kan God drie en één zijn?
 • Waarom moet iemand anders sterven voor jouw zonden?
 • Waarom kan God je niet gewoon vergeven?
 • Het einde van het evangelie van Marcus 16:9-20, 1 Johannes 5:7-8 ontbreken in uw vroege manuscripten.
 • De Islam is het rechte pad.
 • Mohammed is de beste van alle mensen, de laatste profeet voor de mensheid.
 • Elke Koran is hetzelfde, niet één letter, punt of klinker is verschillend van het Oosten tot het Westen, een weergaloos wonder dat door Allah bewaard is gebleven.
 • De Islam is eenvoudig en niet gecompliceerd, in tegenstelling tot al deze tegenstrijdigheden van het Christendom en een mislukte, immorele, westerse samenleving die het heeft voortgebracht”.

Je wordt uitgedaagd door deze vragen. Je dacht klaar te zijn maar de aanvallers duwen je terug naar de basis. Was wat je geloofde eigenlijk waar? Je wordt in het defensief gezet door een schijnbaar eindeloze lijst met vragen en polemische aanvallen, terwijl de Islam in gloedvolle, idyllische termen wordt gepresenteerd. Je bent verbaasd over de intensiteit en het niveau van de vragen. Ze waren getraind en uitgerust voor deze discussie, maar ik had geen voorbereiding.

Dit is typerend voor zoveel interacties tussen moslims en Christenen. Maar je hoeft niet bang te zijn voor de Islam, maar juist medelijden te hebben met de moslims.
Je zal moeten leren de confrontatie met de Islam aan te gaan, en daarbij zijn er drie belangrijke angsten die de Christenen in deze situaties verzwakken:

 1. Angst voor vervolging door moslims;
 2. Niet genoeg weten over het christendom; en
 3. Niet genoeg weten over de Islam.

Er zijn 4 stappen nodig om klaar te zijn:

Stap 1: Bereid je voor op geestelijke oorlogsvoering.

Maak de fout niet: het omgaan met de Islam plaatst ons in het centrum van een hevige geestelijke strijd. De grootste demonen in de wereld zijn in de Islam en die houden meer zielen gevangen dan welke andere religie, valse god of ideologie dan ook. Paulus vertelt ons “… (2 Korinthe 10:4-5) De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

De Islam werpt argumenten op en verheft zichzelf tegen de kennis van de ware God. Het is onze taak als Christenen om met geestelijke wapens tegen de Islam te strijden. Deze wapens bevinden zich op het gebied van liefde en leren, kennis, ideeën, gedachten en argumenten. Maak Jezus de Heer van je leven (1 Petrus 3:15) en leer de antwoorden op de vragen die moslims stellen.

Stap 2: Vrees niet voor lijden:

Het Nieuwe Testament is geschreven door lijdende Christenen, aan lijdende Christenen, voor lijdende Christenen. De Bijbel legt dit uit: “… allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs 3:12) en “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.” (1 Johannes 4:18)

Aan de andere kant zegt de Koran: “… Ik zal een angst in de harten van de ongelovigen veroorzaken. Slaat dan hun hoofden af en slaat al hun vingers en tenen af.” (Soera 8:12)

Jezus profeteert hierover: “In feite komt er een tijd dat iedereen die je doodt zal denken dat hij daarmee een dienst aan God [Allah] bewijst.” En weer zei Jezus over de duivel in Johannes 10:10 “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.”

Het goede nieuws:

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” (1 Korinthe 2:9). Vrees dus niet! Wees meer bezorgd over de getuigenis welke je bent en geeft aan de moslims, Jezus verheerlijkend, dan over je eigen leven! Anders zul je nooit effectief zijn naar moslims toe, meer bezig te zijn met je eigen comfort en voortdurend je veiligheid veilig te stellen in plaats van Zijn Koninkrijk uit te breiden. Doe wat Jezus ons heeft opgedragen.