Hoogmoed en Nederigheid

Hoogmoed en Nederigheid

Hoogmoed en Nederigheid 225 225 VISFER

1 Petrus 5: 5-6:In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.” (NBV)

Hoogmoed (trots
) staat je in de weg als je het Vaderhart zoekt, het blokkeert de liefde van Yeshua. De geopende deur naar Yeshua wordt daarmede door ons gesloten en verhindert daarmee ook de communicatie met de ander waardoor Hij ons wil bereiken. Nederigheid is als een geopende deur, en maakt ons bruikbaar en dienstbaar naar wat Yeshua ons vraagt.

Hier een aantal voorbeelden van hoogmoed (trots)

 • Ik moet ervoor zorgen dat iedereen met mijn prestaties bekend is, Het zichzelf op de borst kloppen.
 • Als ik geen tijd heb om anderen te helpen
 • Als ik een ander verneder om zelf er beter uit te komen
 • Als ik mijzelf voortdurend spiegel aan anderen en daarbij denk aan mijn auto, mijn baan, mijn huis, met verdiensten etc. En stilletjes beter dan dat willen zijn
 • Ik niet tegen mijn verlies kan
 • Het vaak verwijzen naar de geschiedenis (of God) die uiteindelijk zal oordelen. Een variant daarvan is “Over tien jaar zullen mensen terugkijken en inzien dat …”
 • Slordig en warrig taalgebruik (door voorliefde voor grote vergezichten en afkeer van details).
 • Het vaak gebruiken van woorden als “zeker”, “ongetwijfeld”, “absoluut” en “onvermijdelijk”.

De hoogmoed, hovaardij of trots – geldt vanouds als de eerste of voornaamste van de zeven hoofdzonden. Reeds het boek ‘Spreuken’ noemt de hoogmoed de wortel van alle gebreken (Spreuken 16:8). De ‘superbia’ werd in de Middeleeuwen uitgebeeld als een rijk geklede dame, omhangen met juwelen, met in de rechterhand vaak een pauw – het dier dat met zijn prachtige veren imponeergedrag vertoont – en in de linkerhand een spiegel .

Nederigheid, is daarentegen:

 • Nederigheid is niet hetzelfde als gebrek aan zelfvertrouwen. De nederige mens kent zichzelf en staat open voor nieuwe inzichten. En hij is niet bang om af te gaan.
 • Nederigheid is een houding of eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen en zichzelf niet op de voorgrond te plaatsen, en afkeer van gebruik van macht of van het opeisen van eer.
 • Nederigheid is niet te combineren met egoïsme. Nederigheid, sterk verwant met bescheidenheid en is het tegenovergestelde van hoogmoed of arrogantie.
 • Toont liefde zelfs voor mensen die je niet kent.
 • Vergeeft diegenen die je pijn doen of hebben gedaan.
 • Nederig zijn betekent dat jij een kalm accepterend zelfbeeld hebt dat niet overgevoelig is voor bedreigingen van het ego. Te weinig zelfvertrouwen is dus geen kenmerk van nederigheid, in tegenstelling tot hetgeen velen denken.
 • Nederige mensen kennen zichzelf goed. Ze nemen verantwoordelijkheid wanneer ze dingen verkeerd doen.
 • Nederige mensen vinden dat iedereen dezelfde intrinsieke waarde heeft. We zijn allemaal gelijk, niemand is beter dan een ander.

Nederigheid staat ook centraal in de gelijkenis die Yeshua vertelde over de plaats van de genodigden bij een bruiloft: wie een ereplaats inneemt kan worden gevraagd om elders te gaan zitten omdat de plaats voor een voornamer persoon bestemd kan zijn, maar wie de minste plaats kiest kan daarentegen juist worden gevraagd dichterbij te komen zitten.

‘Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.’ Mattheüs 11:29