Jezus heeft twee vijanden: zonde en religie | Mark Driscoll

Jezus heeft twee vijanden: zonde en religie | Mark Driscoll

Jezus heeft twee vijanden: zonde en religie | Mark Driscoll 960 540 VISFER

Definitie van RELIGIE:

1) Eredienst 2) Geloof 3) Geloofsleer 4) Geloofsovertuiging 5) Geloofsstelsel 6) Godsdienst 7) Godsvrucht 8) Leer 9) Leer van de deugd

Mark Driscoll over Religie: