Kerk in Corona tijd door Dirk van Genderen

Kerk in Corona tijd door Dirk van Genderen

Kerk in Corona tijd door Dirk van Genderen 1280 856 VISFER

Waarom was er afgelopen zondag opeens zoveel aandacht in het Journaal voor de kerkdiensten van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst? Er gebeurde niets anders dan in de maanden ervoor en toen hoorde je er niemand over. In drie diensten waren telkens ongeveer 600 gemeenteleden welkom, waarbij men zich hield aan alle coronaregels. En – dat heb ik nergens gehoord in de berichtgeving – die 600 aanwezigen zaten verspreid over drie verschillende zalen. Wel zou het – dat is mijn mening – beter zijn geweest als men niet had gezongen in de diensten om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Was de NOS getipt? Zo’n bericht zou grote ophef veroorzaken, dat wisten ze bij het Journaal ook, zeker als de uitzending er uitgebreid mee zou openen. Het was makkelijk scoren. De ophef in het land was groot.

Respect
Toch was er ook bewondering, respect, onder meer van NRC-columnist Rosanne Hertzberger. Zij schreef: ‘Ds. Arie Huijser, de Sliedrechter dominee met die scheiding, zei eigenlijk wel iets interessants in zijn preek. “Met inachtneming van de regels […] kunnen wij naar de wereld nog laten zien dat Gods inzettingen ons boven alles gaan.” Ergens was het jaloersmakend dat er iets zo belangrijk in hun leven was, iets heiligs, iets wat boven alles ging, waarvoor het noodzakelijk was om ook in coronatijden ergens lijfelijk op te komen dagen.
(…) Ik keek telkens weer naar de beelden van die mensen wandelend naar de kerk, en ik zag ze als het hoogtepunt van menselijkheid in deze crisis. Samen zitten, samen zingen, samen klonteren. In een bubbel met elkaar gewone dingen heilig maken.’

De gevolgen van deze tv-beelden uit Staphorst waren ingrijpend. In een spoedoverleg afgelopen maandag van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) met minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van de kerken werd besloten terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen per kerkdienst. In een uiterste poging om imagoschade te voorkomen en verantwoordelijkheid te nemen.
Na nieuw overleg met de minister en de kerken afgelopen vrijdag werd dit dringende advies iets minder stringent: ‘Breng het aantal bezoekers zo mogelijk en bij voorkeur terug tot het maximum van 30.’

Met pijn in het hart
Nu het aantal coronabesmettingen zo snel stijgt, wordt in veel kerken en gemeenten het aantal bezoekers met ingang van deze zondag weer teruggebracht naar maximaal 30. Met veel pijn in het hart. Je wilt immers elkaar ontmoeten en samen bijeenkomen voor het aangezicht van de Heere.
Dubbel voelt het wel dat soms in musea en andere zalen tot wel enkele honderden bezoekers welkom zijn. Waarom dan in een kerk maar 30, terwijl uit de cijfers blijkt dat het aantal besmettingen dat kan worden toegeschreven aan religieuze instellingen zeer gering is?

Verschillende kerken hebben laten weten dat zij die grens van 30 vooralsnog niet aanhouden en in sommige gevallen enkele honderden bezoekers zullen toestaan. Ook in Staphorst wordt het toegestane aantal kerkgangers teruggebracht, maar het is nog onduidelijk hoeveel mensen welkom zijn.

Ondertusssen mogen we in alles ons vertrouwen op de Heere blijven stellen. Hij kent de situatie. Ook als we niet naar de samenkomst kunnen, maar thuis zijn en wellicht de dienst online volgen, wil Hij ook overvloedig Zijn zegen schenken.
Laten we in onze gebeden ook de predikanten en voorgangers niet vergeten, voor wie het lastig is om in vrijwel lege kerkzalen hun preek te houden.