Messiaanse profetieën Wat zijn deze?

Messiaanse profetieën Wat zijn deze?

Messiaanse profetieën Wat zijn deze? 620 413 VISFER

Messiaanse profetieën Wat zijn deze?

Honderdduizenden Joden over de hele wereld en tienduizenden in Israël hebben het gewaagd om dit zelf te onderzoeken en te lezen en niet langer blindelings in mystieke fabels te geloven.” Wat de Rabbijnse Halacha (Joodse Traditie) betreft, is Jezus een valse profeet die probeerde het volk Israël op een dwaalspoor te brengen om andere goden te aanbidden. Het is belangrijk te begrijpen dat de Rabbijnse Talmoed terloops de mogelijkheid dat Jezus de Messias is tenietdoet. In Tractate Gittin in de Talmoed, werd een fabel geschreven honderden jaren na Jezus, waarin, naar men beweerde, Jezus opgeroepen werd en toegaf dat Hij een valse profeet was. Toen Onkelos Hem vroeg wat Zijn straf was, antwoordde Jezus: “Met kokende uitwerpselen, aangezien wie spot met de woorden van de wijzen [rabbijnen] wordt gestraft met kokende uitwerpselen” [Tractate Gittin 57]. Volgens de Talmoed wordt degene die niet blindelings de wetten van de rabbijnen volgt, gestraft met kokende hete uitwerpselen en in de hel voor de eeuwigheid. Deze fabel was bedoeld om de gewone mensen te intimideren, opdat ze zelf niet durven te onderzoeken wat Jezus te zeggen had, of op te staan ​​tegen de rabbijnse autoriteit.

Vele eeuwen voor het huidige informatietijdperk hadden de mensen geen directe toegang tot de Bijbel, zelfs als ze wisten hoe ze moesten lezen en schrijven. In plaats daarvan moesten ze vertrouwen op wat de religieuze leiders hen vertelden. In de eenentwintigste eeuw zijn deuren naar informatie wijd opengegaan, door drukkerijen en natuurlijk het internet. Hoewel de rabbijnen proberen het gebruik van internet te verbieden, is er een krachtig spiritueel ontwaken onder het Joodse volk aan de gang. Honderden duizenden Joden over de hele wereld en tienduizenden in Israël hebben het gewaagd om te lezen, te onderzoeken en zelf te controleren, niet langer blindelings in mystieke fabels te geloven. Velen hebben ontdekt dat Jezus inderdaad hun Joodse Messias is. Omdat de rabbijnen de Messias hebben verworpen, is het concept Messias in het moderne Jodendom niet langer gebaseerd op het Oude Testament, maar eerder op verschillende rabbijnse tradities die zij zelf hebben geformuleerd. Ze hebben verklaard dat hun tradities de “Mondelinge Wet” zijn (beweren dat ze door God op de Sinaï mondeling werden gegeven, samen met de geschreven geboden van de Bijbel). Deze tradities hebben echter veel verwarring en conflicten veroorzaakt over de identiteit van de Messias, zelfs onder de rabbijnen zelf. Joden willen echt weten wie de Messias is. Het is nodig om rabbijnse tradities terzijde te schuiven en direct naar de bron te gaan: het Oude Testament.

WORDT VERVOLGD