Naar welke hemel ga je?

Naar welke hemel ga je?

Naar welke hemel ga je? 648 345 VISFER

Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan wanneer ze sterven, maar de Bijbel beschrijft drie hemelen, niet slechts één.

Een kritische vraag voor hen: “naar welke hemel ga je?”

De eerste hemel waar in de de Schrift over gesproken wordt is het luchtruim: Hier verblijven de vogels en alles wat vliegt. Genesis 1:20, Job 12: 7 en Psalm 8: 8 (en vele andere verzen) spreken over deze eerste hemel.

De tweede hemel die in de Schrift beschreven wordt is “de ruimte”: de verblijfplaats van de zon, de maan en de sterren. Genesis 15: 5, Deuteronomium 4:19, Psalm 8: 3 noemen allemaal deze tweede hemel .

De derde hemel, wordt in de Schrift het spirituele rijk genoemd, de verblijfplaats is van God en engelen. Efeze 1:20 zegt dat de Vader de Messias uit de dood heeft opgewekt en Hem aan Zijn rechterhand geplaatst heeft in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Paulus vertelt ons over een man die deze derde hemel bezocht heeft in 2 Korinthiërs 12: 2-4. “Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het –” Het vermoeden is dat Paulus bescheiden was over zichzelf en over zijn (mogelijke) dood sprak, vermeld in Handelingen 14:19.

Het is naar deze derde hemel waarnaar de meeste mensen verwachten te gaan wanneer ze sterven. Het goede nieuws is dat iedereen naar de hemel mag gaan (iedereen komt voor het oordeel te staan voor de troon van God  – Psalm 11: 4, Romeinen 14:10). Het slechte nieuws is dat niet iedereen daar kan blijven (Lucas 12: 5).

Merk op dat nergens in de Bijbel ‘zeven hemelen’ worden beschreven of worden genoemd. Hoewel de Talmoed (en de islam) leert dat er zeven hemelen zijn, spreekt de Schrift alleen direct over deze drie hemelen.