Neuroscientific Evidence: Irreducible Mind (Part 1)

Neuroscientific Evidence: Irreducible Mind (Part 1)

Neuroscientific Evidence: Irreducible Mind (Part 1) 1253 653 VISFER

Does neuroscience show consciousness emerges from a brain? We show a wealth of data suggests the opposite. The mind does not appear to be reducible to matter.

Neurowetenschap is de wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van het zenuwstelsel. Het is een relatief jong vakgebied binnen de natuurwetenschappen, met verschillende specialisaties, bijvoorbeeld de neurofysiologie en de neuroanatomie, die onderling echter nauw samenhangen.

De neurowetenschappen gaan uit van het lichaam: het zenuwstelsel wordt bezien op moleculair en cellulair niveau. Daarnaast worden de functionele anatomie van het zenuwstelsel, waarneming en beweging bestudeerd. Andersom geformuleerd: gedrag en cognitie worden vanuit hun fysiologische (neurologische) basis bekeken. Ook de genetica speelt in de neurowetenschap een belangrijke rol. De vijf centrale vragen die de neurowetenschap zich stelt, zijn volgens Eric Kandel:

  1. Hoe ontwikkelen de hersenen zich tot hun volwassen staat?
  2. Hoe communiceren hersencellen met elkaar?
  3. Hoe beïnvloeden verschillende verbindingen (synapsen) tussen zenuwcellen het gedrag, de zintuiglijke waarneming?
  4. Hoe beïnvloeden op hun beurt de ervaringen van een individu de synapsen in een hersengebied, en de verbindingen tussen de verschillende hersengebieden ?
  5. In welke zin verschillen zieke hersenen (en dus de verbindingen tussen hun hersencellen) van gezonde hersenen?