Noah’s Flood: Global or Regional? (Genesis part 9)

Noah’s Flood: Global or Regional? (Genesis part 9)

Noah’s Flood: Global or Regional? (Genesis part 9) 1600 900 VISFER

Genesis 7:10-12 En het gebeurde na die zeven dagen dat het water van de vloed over de aarde kwam. In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten.

Noah’s Flood: Biblical Archaeology