Nodig jij demonische geesten uit je huis binnen te komen?

Nodig jij demonische geesten uit je huis binnen te komen?

Nodig jij demonische geesten uit je huis binnen te komen? 618 340 VISFER

Is er iets in je leven en thuis dat demonische geesten uitnodigt? Vandaag laten we zoveel goddeloze dingen ons huis binnenkomen. Ons leven wordt beïnvloed door alles wat onheilig is en deuren opent naar rebellie, ongehoorzaamheid, promiscuïteit (Veelvuldige wisseling van seksuele partners.) en het rijk van provocerende boze geesten.

Helaas is het niet alleen wat we onze huizen toelaten, maar het is ook wat volwassenen in het hedendaagse christelijke huis modelleren. Velen staan gewelddadige films en onfatsoenlijk amusement toe en vertellen kleine kinderen hun ogen te bedekken totdat de gewelddadige of onfatsoenlijke aflevering voorbij is. Er zijn echtparen die constant over deze kwestie bekvechten. De man wil de gewelddadige en expliciete video’s zien en de vrouw wil er geen deel van uitmaken.

De effecten van het tolereren en uitnodigen van goddeloze dingen in je huis kunnen op het eerste gezicht subtiel lijken, omdat zowel volwassenen als kinderen een beetje boosheid beginnen te vertonen, een beetje pruilen, een beetje zeuren, een beetje ongeduld en ergernis, een beetje rebellie, een beetje gebrek aan respect, en een beetje liegen en het testen van de grenzen. Maar naarmate de tijd verstrijkt, gaat het van een klein beetje kijken over tot het zien van veel afleveringen welke eigenzinnigheid en emotionele vertoningen brengen. Waar het kinderen betreft, zijn veel van de ouders vandaag de dag te druk en te bezorgd om er aandacht en verantwoording voor af te leggen welke nodig zijn om regels af te dwingen of het in de hand houden ervan. Een sterke liefde lijkt in veel families van deze generatie verleden tijd.

Een van de grootste resultaten van dit soort tolerantie is het uiteenvallen van het christelijke gezin. De nummer één klacht van vrouwen is dat hun mannen een affaire hebben of zich inlaten met pornografie. De belangrijkste klacht van mannen is dat hun vrouwen controlerend en manipulatief zijn en zich niet zullen onderwerpen aan zelfs de meest elementaire gebieden van respect en eer waarin het Woord van God de vrouw op wijst zich te gedragen.

Beide gebieden, pornografie en manipulatie, worden beheerst door boze geesten. Geestelijke reiniging en verlossing is absoluut noodzakelijk om vrij te worden van deze demonische geesten die huizen en kerken laten uiteenvallen. Geloof het of niet, teveel christenen zijn betrokken bij pornografie en veel paren manipuleren elkaar onbewust door de sluimerende boze geesten achter hun acties. Te veel religieuze vrouwen weigeren zich te onderwerpen aan hun man, de baas over hem spelen in alles wat ze doen en corrigeren. Ook dit is een wortel van manipulatie en controle.

Door: Iris Delgado is founder and president of Crowned With Purpose Ministries. She has a doctorate in theology and counseling and travels worldwide ministering with her husband, John. She is the author of Satan, You Can’t Have My Miracle, from which this article was excerpted.

Vrij Zijn Weekend

Met Wilkin van de Kamp, Willem J. Ouweneel, Jan Pool, David de Vos, Gerard de Groot en Wim Hoddenbagh

Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2019 – Zelhem
Thema: ‘Geef je droom niet op!’