Palestijnse aartsbisschop Atallah Hanna: ‘Zionistische christenen behoren niet tot het christendom’

Palestijnse aartsbisschop Atallah Hanna: ‘Zionistische christenen behoren niet tot het christendom’

Palestijnse aartsbisschop Atallah Hanna: ‘Zionistische christenen behoren niet tot het christendom’ 232 158 VISFER

Bron: Brabosh –  Een Ander Israëlisch Geluid

De Palestijnse christelijke leider Atallah Hanna (3de van links) heeft evangelische christenen en organisaties, zoals bv. de Nederlandse Christenen voor Israël en Christians for Israel International, gedemoniseerd als zijnde “preekstoelen in dienst van de Zionistische onderneming”.

De 53-jarige aartsbisschop Sebastia Theodosios, geboren als Nizar Hanna en die door de Palestijnse arabieren bisschop Atallah Hanna wordt genoemd, is de enige orthodox-christelijke aartsbisschop van Palestijnse origine, gestationeerd in Jeruzalem en het Heilige Land, terwijl alle andere bisschoppen van het Patriarchaat van Jeruzalem Grieken zijn.

In het officiële dagblad van de Palestijnse Autoriteit Al-Hayat Al-Jadida van 24 september 2018 verklaarde aartsbisschop Atallah Hanna  dat  evangelische christenen” of “Zionistische christenen niet tot het christendom behoren” en dat zij “geen verband houden met de waarden van het christendom.”

Bisschop Atallah Hanna zei dat noch het christelijke noch het kerkelijke woordenboek iets bevat dat “evangelische christenen” of “Zionistische christenen” wordt genoemd en hij voegde eraan toe:

“De hiervoor genoemde behoren helemaal niet tot het christendom; ze hebben geen band met de waarden van het christendom en met de evangelische principes die altijd kiezen om zich te identificeren met de armen en zieken van de wereld. Ze staan ​​dichter bij het Jodendom en het Zionisme en hebben geen connectie met het christendom.”

“De christelijke evangelisten gedragen zich als predikanten in dienst van de Zionistische onderneming. Ze zijn vijanden van de christelijke waarden en wanneer ze naar Palestina komen, bezoeken ze niet de kerk van het Heilig Graf en de Geboortekerk, maar eerder de koloniën op de gestolen gronden van ons volk als een teken van solidariteit met de bezetting.”

Bronnen:

♦ naar een artikel van Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik “‘Zionist Christians do not belong to Christianity’ according to Palestinian Christian leader” van 24 oktober 2018 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)