Psalm 22 zet de Joodse wijzen aan het denken

Psalm 22 zet de Joodse wijzen aan het denken

Psalm 22 zet de Joodse wijzen aan het denken 620 413 VISFER

Zelfs de Joodse wijzen erkenden en erkennen dat Psalm 22 een profetische Psalm over de Messias moet zijn. In feite verklaart Rashi m.b.t. vers 28: (Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen) dat hier verwezen wordt naar de tijd van de verlossing, naar de dagen van de Messias.” (Rasji’s commentaar op Psalm 22: 28).

Belangrijke rabbijnse Midrasj geschreven voor de Masoretische tekst: “Gedurende de periode van zeven jaar voorafgaand aan de komst van de zoon van David zullen (IJzeren) balken omlaag worden gebracht en op Zijn nek worden  geladen totdat het lichaam van de Messias laag gebogen is. Dan zal Hij huilen en wenen, en Zijn stem zal opgaan tot in het hoogste deel van de hemel, en Hij zal tot God zeggen: Meester van het universum, hoeveel kan mijn kracht verdragen? Hoeveel kan mijn geest verdragen? Hoeveel adem houdt mijn adem in? Hoeveel kunnen mijn ledematen lijden? Ben ik geen vlees en bloed? … Tijdens de beproeving van de zoon van David zal de Heilige, gezegend is Hij, tot hem zeggen: Efraïm, mijn ware Messias, lang geleden, sinds de zes dagen van de schepping, hebt u deze beproeving op u genomen. Op dit moment is uw pijn als Mijn pijn. Bij deze woorden zal de Messias antwoorden: ‘Meester van het Universum, nu ben ik verzoend. De dienaar is tevreden als zijn Meester. ‘”(Midrash Pesikta Rabbati, 36: 2).

De Midrash gaat verder met verduidelijken: “Efraïm, onze ware Messias, ook al zijn wij uw voorouders, u bent groter dan wij, omdat u hebt geleden voor de ongerechtigheden van onze kinderen, en vreselijke beproevingen zijn u overkomen. Voor Israël werd je een spot en een spot onder de naties van de aarde; En zat in duisternis, in dichte duisternis, en uw ogen zagen geen licht en uw huid kliefde aan uw beenderen, en uw lichaam was zo droog als een stuk hout; en uw ogen werden vager van vasten, en uw kracht werd verdroogd als een potscherf (Psalm 22: 16), Al deze verdrukkingen vanwege de ongerechtigheden van onze kinderen. “(Pesikta Rabbati 37: 137).

Wanneer iemand Psalm 22 goed begrijpt, kan de ware Messias en Verlosser gemakkelijk worden onderscheiden. Het beschrijft iemand die ondraaglijke pijn heeft geleden, waarbij zijn handen en voeten doorboord zijn, gemarteld is en gedood, maar daarna is opgestaan ​​uit de dood. Koning David verwees niet naar zichzelf – zelfs de rabbijnen zijn het daar mee eens. Hij, David, stierf als een oude man, in de armen van Avishag de Sunamite, niet gemarteld en vernederd. Jezus onderging echter verwerping, doodsangst, vernedering en dood. En net zoals koning David alleen voor Goliath stond en met hem vocht in naam van het volk van Israël, stond Jezus alleen voor de dood om het volk van Israël en de hele mensheid te vertegenwoordigen. Maar in tegenstelling tot David riskeerde Jezus niet alleen zijn eigen leven voor zijn volk, maar hij gaf zijn leven – voor ons allemaal!

BINNENKORT DEEL 2