Rashi, a light after the dark ages

Rashi, a light after the dark ages

Rashi, a light after the dark ages 300 233 VISFER

Rasji, Hebreeuws acroniem van: Rabbi Sjlomo Jitschaki (Troyes, 1040 – aldaar, 1105) was een Franse rabbijn uit de Middeleeuwen, die tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als een van de belangwekkendste verklaarders van de Tenach en Talmoed.

Rasji werd in Troyes geboren en stamde uit een gedistingeerde familie. Zijn vader was Rabbi Jitschak, vandaar Jitschaki in het acroniem van Rasji. Hij onderwees zijn zoon al op vroege leeftijd in de studie van Thora. De overlevering wil dat Rasji’s familie in een keten van 33 generaties teruggaat tot Rabbi Jochanan haSandler, een toegewijde talmied (leerling) van de vermaarde Rabbi Akiva. Rasji zelf heeft deze afstamming nooit geclaimd. Rasji had geen zonen, maar drie dochters. Twee van hen trouwden erudiete rabbijnen. Alhoewel geboren in Frankrijk, heeft Rasji de Talmoed studies gedaan in het Rijnland, m.n. in Worms en Mainz. Op 25-jarige leeftijd verhuisde hij naar zijn geboortestad Troyes, waar hij in 1105 overleden is en begraven werd.