Ruach in de afzonderlijke Bijbelboeken

Genesis

Genesis 1:2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. (And the Spirit of God moved upon the face of the waters).

A primitive root; to brood ; by implication to be relaxed: – {flutter} {move} shake en hier vertaalt als vibrerende.

Genesis 6:3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest (Mijn: Numerie 11:17; Nehemia 9:30; Jesaja 5:4; Jesaja 63:10; Jeremia 11:7,11; 1 Thessalonisenzen 5:19; 1 Petrus 3:18-12; Judas 1:14,15) zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is (Galaten 5:16,17; 1 Petrus 3:20, Psalm 78:39; Jesaja 57:16), maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. (And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is also flesh; yet his days shall be an hundred and twenty years).

Genesis 41:8 En het gebeurde de volgende morgen dat zijn geest* verontrust was. Hij stuurde boden en liet al de magiërs van Egypte en al zijn wijzen  roepen, en de farao vertelde hun zijn droom. Er was echter niemand die hem aan de farao kon uitleggen.

* Hier spreekt de Bijbel over de geest van Farao.

De dromen van de Farao waren profetisch, gegeven door Hem, ﬡﬨ , Je ziet in Genesis 41:9 dat het de ﬡﬨ  is de schenker zich Jozef doet herinneren en dat de autoriteit van Farao heem is gegeven door de ﬡﬨ .

In Genesis 41:16 zien we dat het de ﬡﬨ is die de Farao vrede geeft bij de uitleg van de droom.

In de grondtekst is ook de lezen dat de ﬡﬨ   het land en het voedsel als eigendom heeft.

Heel bijzonder is dat bij het verkrijgen van Farao’s ring een ﬡﬨ in de tekst meekrijgt. Niet alleen Farao bekleed Jozef met gezag en autoriteit, maar ook God geeft hem die. Jozef wordt een werktuig voor God.

Genesis 41:37-39 Deze woorden waren goed in de ogen van de farao en in de ogen van al zijn dienaren. Daarom zei de farao tegen zijn dienaren: Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef: Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u.

Genesis 45:26, 27     Toen vertelden zij hem: Jozef leeft nog! Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte! Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Te weten door onverwachte blijdschap en grote verwondering, omdat Jakob al vele jaren niets van Jozef gehoord had. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jakob op.

Verses 25-28 We have here the good news brought to Jacob.
1. The relation of it, at first, sunk his spirits. When, without any preamble, his sons came in, crying, Joseph is yet alive, each striving which should first proclaim it, perhaps he thought they bantered him, and the affront grieved him; or the very mention of Joseph’s name revived his sorrow, so that his heart fainted, v. 26. It was a good while before he came to himself.

He was in such care and fear about the rest of them that at this time it would have been joy enough to him to hear that Simeon was released, and that Benjamin had come safely home (for he had been ready to despair concerning both these); but to hear that Joseph is alive is too good news to be true; he faints, for he believes it not. Note, We faint, because we do not believe; David himself had fainted if he had not believed, Psalms 27:13.

2. The confirmation of it, by degrees, revived his spirit. Jacob had easily believed his sons formerly when they told him, Joseph is dead; but he can hardly believe them now that they tell him, Joseph is alive. Weak and tender spirits are influenced more by fear than hope, and are more apt to receive impressions that are discouraging than those that are encouraging. But at length Jacob is convinced of the truth of the story, especially when he sees the wagons which were sent to carry him (for seeing is believing), then his spirit revived. Death is as the wagons which are sent to fetch us to Christ: the very sight of it approaching should revive us. Now Jacob is called Israel (v. 28), for he begins to recover his wonted vigour.

  • It pleases him to think that Joseph is alive. He says nothing of Joseph’s glory, of which they told him; it was enough to him that Joseph was alive. Note, Those that would be content with less degrees of comfort are best prepared for greater.
  • It pleases him to think of going to see him. Though he was old, and the journey long, yet he would go to see Joseph, because Joseph’s business would not permit him to come to see him. Observe, He says, “I will go and see him,’’ not, “I will go and live with him;’’ Jacob was old, and did not expect to live long; “But I will go and see him before I die, and then let me depart in peace; let my eyes be refreshed with this sight before they are closed, and then it is enough, I need no more to make me happy in this world.’’ Note, It is good for us all to make death familiar to us, and to speak of it as near, that we may think how little we have to do before we die, that we may do it with all our might, and may enjoy our comforts as those that must quickly die, and leave them.

Wordt vervolgd