Satan is Conquering the World Right Infront of our Eyes! It’s TIME to Cast Down Strongholds

Satan is Conquering the World Right Infront of our Eyes! It’s TIME to Cast Down Strongholds

Satan is Conquering the World Right Infront of our Eyes! It’s TIME to Cast Down Strongholds 300 168 VISFER

2 Korinthe 10 3-6 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.