Shocking Discovery in SODOM & GOMORRAH

Shocking Discovery in SODOM & GOMORRAH

Shocking Discovery in SODOM & GOMORRAH 640 360 VISFER

Sodom en Gomorra waren twee steden die in Genesis 18-19 in de Hebreeuwse Bijbel worden genoemd. Sodom en Gomorra lagen in de waterrijke Jordaanvallei en behoorden tot een pentapolis (een verbond van vijf steden), samen met de steden Adama, Zeboïm en Bela. Er is geen archeologisch bewijs dat deze steden daadwerkelijk hebben bestaan.

Sodom en Gomorra waren berucht vanwege de “slechtheid” van de inwoners en werden daarom door God verwoest. In de Koran wordt grotendeels dezelfde beschrijving van de steden en de gebeurtenissen gegeven. De naam Sodom heeft geleid tot de term sodomie, een uitdrukking voor zondige, verboden seksuele contacten. Sodomie is daarom ook een aanduiding van homoseksualiteit. In de Hebreeuwse Bijbel wordt Sodom echter geen (agressieve) homoseksualiteit verweten, maar ongastvrijheid, mishandeling van armen, echtbreuk en liegen. [Bron: Wikipedia]