Tekenen van de eindtijd | David Maasbach

Tekenen van de eindtijd | David Maasbach

Tekenen van de eindtijd | David Maasbach 640 360 VISFER

De tijd en wereld waarin wij nu leven zal tot een einde komen. Wanneer dat is weet niemand. Maar Jezus heeft ons tekenen gegeven, waaraan wij kunnen zien dat Zijn wederkomst dichtbij is. Vandaag geeft David Maasbach 11 van deze punten.

Tekenen van de eindtijd
1 Het teken van aardbevingen
2 Het teken van epidemieën
3 Het teken van het gebulder van de zee en branding
4 Het teken dat de tijden van de heidenen vervuld zijn
5 Het teken van de toename van kennis
6 Het teken van de strijd tussen rijk en arm
7 Het teken van de opleving van het bovennatuurlijke
8 Het teken van vele valse godsdiensten en sekten
9 Het teken van Noachs tijd
10 Het teken van wetteloosheid
11 Het teken van wereldevangelisatie