The Antichrist Spirit Has Arrived

The Antichrist Spirit Has Arrived

The Antichrist Spirit Has Arrived 1280 720 VISFER

Openbaring 13:7-8 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.