The Deception of The Nations

The Deception of The Nations

The Deception of The Nations 225 225 VISFER

Amir’s teaching on how the nations of the world are totally deceived regarding Israel.

He exposes five lies about Israel and leads you to the truth using the Word of God.

Amir is de oprichter van Behold Israel en woont in het noorden van Israël. Hij wordt over de gehele wereld uitgenodigd voor kerken, seminars en conferenties  om les te geven over actuele gebeurtenissen in Israël in het licht van de Bijbelse profetieën. Sinds 2004 is Amir consultant geweest voor verschillende wetshandhavingsinstanties en seminars over binnenlandse beveiligingskwesties.